Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

15. Ερμηνεία του Κανονισμού

Η ερμηνεία του άρθρου 61, paragraphe 2, του Κανονισμού, την οποία έδωσε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε στη χθεσινή ολομέλεια (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2016).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτάχθηκαν στην ερμηνεία της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3, του Κανονισμού, η ερμηνεία αυτή λογίζεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0362).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου