Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 september 2016 - Straatsburg

15. Interpretatie van het Reglement

De door de Commissie constitutionele zaken gegeven interpretatie van artikel 61, lid 2, van het Reglement is gisteren ter plenaire vergadering aangekondigd (punt 8 van de notulen van 14.9.2016).

Aangezien er geen bezwaar door een fractie of ten minste veertig leden is gemaakt, overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement, wordt deze interpretatie geacht te zijn goedgekeurd (P8_TA(2016)0362).

Juridische mededeling - Privacybeleid