Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 septembrie 2016 - Strasbourg

15. Interpretarea Regulamentului de procedură

Interpretarea articolului 61 alineatul 2 din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 8 al PV din 14.9.2016).

Având în vedere că nu a facut obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputați, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, această interpretare este considerată adoptată (P8_TA(2016)0362).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate