Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg

15. Výklad rokovacieho poriadku

Výklad článku 61 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorý poskytol Výbor pre ústavné veci, bol oznámený na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 8 zápisnice zo dňa 14.9.2016).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nevzniesla námietku v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku, tento výklad sa považuje za prijatý (P8_TA(2016)0362).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia