Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg

15. Tolkning av arbetsordningen

Den tolkning av artikel 61.2 i arbetsordningen som utskottet för konstitutionella frågor hade gett tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 8 i protokollet av den 14.9.2016).

Eftersom det inte framförts några invändningar mot utskottets tolkning från någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 226.3 i arbetsordningen), anses den antagen (P8_TA(2016)0362).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy