Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 15. rujna 2016. - Strasbourg

16. Stajališta Vijeća u prvom čitanju
CRE

Predsjednica je na osnovi članka 64. stavka 1. Poslovnika objavila da je od Vijeća dobila sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - 10791/2016 – COM(2016)0507)+

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Stajalištu Vijeća s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - 10790/2016 - COM(2016)0484)+

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - 10789/2016 – COM(2016)0544)+

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 o statistici željezničkog prijevoza, u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - 10792/2016 – COM(2016)0506)+

upućeno nadležnom odboru: TRAN

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 16. rujna 2016.

°
° ° °

Govorila je Dominique Bilde koja je iznijela osobnu primjedbu nakon govora Jérômea Lavrilleuxa tijekom prijepodnevne rasprave o Primjeni Direktive o jednakosti pri zapošljavanju (vidi točku 6. zapisnika od 15.9.2016.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti