Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2873(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000102/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000102/2016 (B8-0714/2016)

Συζήτηση :

PV 15/09/2016 - 17
CRE 15/09/2016 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

17. Προσυνεννοημένοι αγώνες (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000102/2016) που κατέθεσε η Silvia Costa προς την Επιτροπή: Προσυνεννοημένοι αγώνες (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Η Silvia Costa αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins και Angel Dzhambazki.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Karol Karski.

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου