Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 15 ta' Settembru 2016 - Strasburgu

18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' Lulju 2016)

Kumitat DEVE

- Inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ (2016/2140(INI))
(opinjoni: EMPL, INTA)

- Intejbu l-effikaċja tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (2016/2139(INI))
(opinjoni: CONT)

Kumitat ITRE

- Valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 fid-dawl tal-evalwazzjoni interim tiegħu u tal-proposta għad-9 Programm Qafas (2016/2147(INI))
(opinjoni: FEMM, BUDG, REGI)

- Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(opinjoni: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Kumitat REGI

- Ninvestu fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(opinjoni: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

Kumitat AGRI

- Is-sitwazzjoni attwali tal-konċentrazzjoni tal-art agrikola fl-UE: kif niffaċilitaw l-aċċess għall-art għall-bdiewa (2016/2141(INI))

Kumitati AGRI, FEMM

- In-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali (2016/2204(INI))

Kumitat CULT

- Approċċ integrat għall-Politika tal-Isport: governanza tajba, aċċessibbiltà u integrità (2016/2143(INI))

- Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja (2016/2142(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat AFCO

- L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (2016/2149(INI))
(opinjoni: EMPL, JURI)

Kumitat FEMM

- Fondi tal-UE għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri (2016/2144(INI))
(opinjoni: EMPL, BUDG, CONT)

Kumitat PETI

- Rapport Annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2015 (2016/2146(INI))
(opinjoni: EMPL)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8 ta' Settembru 2016)

Kumitat AFET

- L-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja (2016/2220(INI))

- Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2015) (2016/2219(INI))
(opinjoni: FEMM, DEVE)

Kumitati AFET, ENVI

- Politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(opinjoni: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Kumitat EMPL

- Kundizzjonijiet tax-xogħol u impjieg prekarju (2016/2221(INI))
(opinjoni: FEMM, AGRI)

Kumitat ENVI

- Inizjattiva dwar l-effiċjenza fir-riżorsi: tnaqqis tal-ħela tal-ikel, titjib tas-sikurezza alimentari (2016/2223(INI))
(opinjoni: AGRI)

- Iż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali (2016/2222(INI))
(opinjoni: AGRI, INTA)

Kumitat JURI

- Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi (2016/2224(INI))
(opinjoni: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

Kumitat LIBE

- L-implikazzjonijiet tal-Big Data fuq id-drittijiet fundamentali: il-privatezza, il-protezzjoni tad-data, in-nondiskriminazzjoni, is-sigurtà u l-infurzar tal-liġi (2016/2225(INI))
(opinjoni: ITRE)

Kumitat PETI

- Rapport dwar ir-rapport annwali rigward l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2015 (2016/2150(INI))

Modifiki tar-riferimenti lill-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Interpretazzjoni u implimentazzjoni tal-ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (2016/2018(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli JURI, AFCO
opinjoni: ENVI, EMPL, INTA

- Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (2016/2100(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli ECON
opinjoni: INTA, IMCO, TRAN

- Il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli CULT
opinjoni: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Għażliet tal-UE biex ittejjeb l-aċċess għall-mediċini (2016/2057(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI
opinjoni: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Regolament dwar il-merkurju u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI
opinjoni: ITRE, JURI, INTA, JURI (art39)

- Regoli tad-Dritt Ċivili dwar ir-Robotika (2015/2103(INL))
irriferut lill-kumitat responsabbli JURI
opinjoni: EMPL, ITRE, IMCO

- Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (COM(2016)0127 - - 2016/2095(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli EMPL
opinjoni: FEMM, ECON

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' Lulju 2016)

Kumitat DEVE

- Inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ (2016/2140(INI))
(opinjoni: EMPL, INTA)

Kumitat REGI

- Ninvestu fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR (COM(2015)0639 - - 2016/2148(INI))
(opinjoni: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8 ta' Settembru 2016)

Kumitat TRAN

- Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(opinjoni: JURI, IMCO, EMPL)

Kumitat JURI

- Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi (2016/2224(INI))
(opinjoni: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' Lulju u 8 ta' Settembru 2016)

Kumitat JURI

- Regoli tad-Dritt Ċivili dwar ir-Robotika (2015/2103(INL))
(opinjoni: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Deċiżjoni li għandha tkun applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' Lulju 2016)

- In-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali (2016/2204(INI))
Kumitati: AGRI, FEMM

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8 ta' Settembru 2016)

- Politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku (JOIN(2016)0021 - - 2016/2228(INI))
Kumitati: AFET, ENVI
(opinjoni: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)


Bidliet fit-titoli

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 7 ta' Lulju 2016)

Kumitat TRAN

- Titolu ġdid tar-rapport ta' inizjattiva (2015/2350(INI)) : "Nisfruttaw il-Potenzjal tat-Trasport tal-Passiġġieri fuq l-Ilma"

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8 ta' Settembru 2016)

Kumitati AFET, DEVE

- Titolu ġdid tar-rapport ta' inizjattiva (2015/2342(INI)) : "Nindirizzaw il-Movimenti tar-Refuġjati u tal-Migranti: Ir-Rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE"

Modifiki fir-Regoli ta' Proċedura

Kumitat AFCO

- Reviżjoni Ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (2016/2114(REG))

(opinjoni: BUDG, JURI, CONT)

Avviż legali - Politika tal-privatezza