Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 15. september 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (indgivne beslutningsforslag)
 4.Andragender
 5.Minimumsindkomstordninger i EU (forhandling)
 6.Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (forhandling)
 7.Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Filippinerne
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Ændring af dagsordenen
 11.Afstemningstid
  11.1.Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen – Sir Julian King (afstemning)
  11.2.Filippinerne (afstemning)
  11.3.Somalia (afstemning)
  11.4.Zimbabwe (afstemning)
  11.5.Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (afstemning)
  11.6.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I (afstemning)
  11.7.Asyl: midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland * (afstemning)
  11.8.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)
  11.9.Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (afstemning)
  11.10.Anvendelse af direktivet om posttjenester (afstemning)
  11.11.Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion (afstemning)
  11.12.Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i SMV'er? (afstemning)
  11.13.Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (afstemning)
  11.14.Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Fortolkning af forretningsordenen
 16.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 17.Matchfixing (forhandling)
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 20.Tidspunkt for næste mødeperiode
 21.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen - Sir Julian King (UK)
Protokol (341 kb) Deltagerliste (60 kb)    Afstemning ved navneopråb (1149 kb) Bilag 1 (7 kb) 
 
Protokol (99 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (40 kb) Afstemning ved navneopråb (52 kb)    
 
Protokol (340 kb) Deltagerliste (62 kb) Afstemningsresultater (625 kb) Afstemning ved navneopråb (1179 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik