Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 15. september 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Petitsioonid
 5.Miinimumsissetuleku tagamise kavad ELis (arutelu)
 6.Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine (arutelu)
 7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
8.1.Filipiinid
  
8.2.Somaalia
  
8.3.Zimbabwe
 9.Parlamendi koosseis
 10.Päevakorra muutmine
 11.Hääletused
  
11.1.Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamine – Sir Julian King (hääletus)
  
11.2.Filipiinid (hääletus)
  
11.3.Somaalia (hääletus)
  
11.4.Zimbabwe (hääletus)
  
11.5.Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (hääletus)
  
11.6.Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt ***I (hääletus)
  
11.7.Varjupaik: ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (hääletus)
  
11.8.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)
  
11.9.CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (hääletus)
  
11.10.Postiteenuste direktiivi kohaldamine (hääletus)
  
11.11.VKEde rahastamisele juurdepääs ja VKEde rahastamise mitmekesistamine kapitaliturgude liidus (hääletus)
  
11.12.Kuidas VKEde töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada? (hääletus)
  
11.13.Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine (hääletus)
  
11.14.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Kodukorra tõlgendamine
 16.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 17.Võistluste tulemuste kokkuleppimine (arutelu)
 18.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamine – Sir Julian King (Ühendkuningriik)
Protokoll (343 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1149 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (98 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (39 kb) Nimelise hääletuse tulemused (52 kb)    
 
Protokoll (328 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (693 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1243 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika