Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 15. syyskuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vetoomukset
 5.Vähimmäistulojärjestelmät EU:ssa (keskustelu)
 6.Yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltaminen (keskustelu)
 7.Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo 2007–2014 (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
8.1.Filippiinit
  
8.2.Somalia
  
8.3.Zimbabwe
 9.Parlamentin kokoonpano
 10.Esityslistan muuttaminen
 11.Äänestykset
  
11.1.Euroopan komission jäsenen nimittäminen – Sir Julian King (äänestys)
  
11.2.Filippiinit (äänestys)
  
11.3.Somalia (äänestys)
  
11.4.Zimbabwe (äänestys)
  
11.5.Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ***I (äänestys)
  
11.6.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I (äänestys)
  
11.7.Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset toimenpiteet * (äänestys)
  
11.8.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)
  
11.9.Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (äänestys)
  
11.10.Postipalveludirektiivin soveltaminen (äänestys)
  
11.11.Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa (äänestys)
  
11.12.Paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin (äänestys)
  
11.13.Yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltaminen (äänestys)
  
11.14.Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo 2007–2014 (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Työjärjestyksen tulkinta
 16.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 17.Sopupelit (keskustelu)
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan komission jäsenen nimittäminen - Sir Julian King (UK)
Pöytäkirja (349 kb) Läsnäololista (60 kb)    Nimenhuutoäänestykset (1149 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (99 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (41 kb) Nimenhuutoäänestykset (53 kb)    
 
Pöytäkirja (331 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (719 kb) Nimenhuutoäänestykset (1179 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö