Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Peticijos
 5.Minimalių pajamų sistemos ES (diskusijos)
 6.Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas (diskusijos)
 7.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė (diskusijos)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
8.1.Filipinai
  
8.2.Somalis
  
8.3.Zimbabvė
 9.Parlamento sudėtis
 10.Darbotvarkės pakeitimas
 11.Balsuoti skirtas laikas
  
11.1.Europos Komisijos nario skyrimas. Julian King (balsavimas)
  
11.2.Filipinai (balsavimas)
  
11.3.Somalis (balsavimas)
  
11.4.Zimbabvė (balsavimas)
  
11.5.Kelionės dokumentas neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti ***I (balsavimas)
  
11.6.Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą ***I (balsavimas)
  
11.7.Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui * (balsavimas)
  
11.8.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)
  
11.9.CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai (balsavimas)
  
11.10.Pašto paslaugų direktyvos taikymas (balsavimas)
  
11.11.MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje (balsavimas)
  
11.12.Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis? (balsavimas)
  
11.13.Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas (balsavimas)
  
11.14.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 16.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 17.Susitarimai dėl varžybų baigties (diskusijos)
 18.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 19.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 20.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 21.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Europos Komisijos nario skyrimas. Julian King (UK)
Protokolas (346 kb) Dalyvių sąrašas (60 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1149 kb) 1 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (100 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (41 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (52 kb)    
 
Protokolas (337 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (721 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1404 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika