Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 15 września 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (złożone projekty rezolucji)
 4.Petycje
 5.Systemy dochodu minimalnego w UE (debata)
 6.Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (debata)
 7.Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  8.1.Filipiny
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Skład Parlamentu
 10.Zmiana porządku obrad
 11.Głosowanie
  11.1.Mianowanie członka Komisji Europejskiej – sir Julian King (głosowanie)
  11.2.Filipiny (głosowanie)
  11.3.Somalia (głosowanie)
  11.4.Zimbabwe (głosowanie)
  11.5.Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)
  11.6.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ***I (głosowanie)
  11.7.Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji * (głosowanie)
  11.8.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  11.9.Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (głosowanie)
  11.10.Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (głosowanie)
  11.11.Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych (głosowanie)
  11.12.Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy? (głosowanie)
  11.13.Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (głosowanie)
  11.14.Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Wykładnia Regulaminu
 16.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 17.Ustawianie wyników zawodów sportowych (debata)
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Przerwa w obradach
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Komisji Europejskiej – Sir Julian King (UK)
Protokół (349 kb) Lista obecności (60 kb)    Głosowanie imienne (1149 kb) Załącznik 1 (7 kb) 
 
Protokół (100 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (40 kb) Głosowanie imienne (52 kb)    
 
Protokół (350 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (725 kb) Głosowanie imienne (1175 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności