Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Joi, 15 septembrie 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Petiții
 5.Sistemele de venit minim în UE (dezbatere)
 6.Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (dezbatere)
 7.Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (dezbatere)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Filipine
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Componența Parlamentului
 10.Modificarea ordinii de zi
 11.Votare
  11.1.Numirea unui membru al Comisiei Europene – Sir Julian King (vot)
  11.2.Filipine (vot)
  11.3.Somalia (vot)
  11.4.Zimbabwe (vot)
  11.5.Documentul european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I (vot)
  11.6.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I (vot)
  11.7.Azil: măsuri provizorii în beneficiul Italiei și al Greciei * (vot)
  11.8.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)
  11.9.Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (vot)
  11.10.Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (vot)
  11.11.Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital (vot)
  11.12.Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor (vot)
  11.13.Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (vot)
  11.14.Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Interpretarea Regulamentului de procedură
 16.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 17.Aranjarea meciurilor (dezbatere)
 18.Decizii privind anumite documente
 19.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 20.Calendarul următoarelor ședințe
 21.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Comisiei Europene - Sir Julian King (Regatul Unit)
Proces-verbal (351 kb) Lista de prezenţă (60 kb)    Voturi prin apel nominal (1149 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (100 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (40 kb) Voturi prin apel nominal (52 kb)    
 
Proces-verbal (344 kb) Lista de prezenţă (63 kb) Rezultatele voturilor (709 kb) Voturi prin apel nominal (1178 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate