Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu (predložené návrhy uznesení)
 4.Petície
 5.Systémy minimálneho príjmu v EÚ (rozprava)
 6.Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (rozprava)
 7.Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
8.1.Filipíny
  
8.2.Somálsko
  
8.3.Zimbabwe
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Zmena programu rokovania
 11.Hlasovanie
  
11.1.Vymenovanie člena Európskej komisie – sir Julian King (hlasovanie)
  
11.2.Filipíny (hlasovanie)
  
11.3.Somálsko (hlasovanie)
  
11.4.Zimbabwe (hlasovanie)
  
11.5.Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)
  
11.6.Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I (hlasovanie)
  
11.7.Azyl: dočasné opatrenia v prospech Talianska a Grécka * (hlasovanie)
  
11.8.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)
  
11.9.Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu (hlasovanie)
  
11.10.Uplatňovanie smernice o poštových službách (hlasovanie)
  
11.11.Prístup k financovaniu pre MSP a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov (hlasovanie)
  
11.12.Ako najlepšie využiť potenciál MSP vytvárať pracovné miesta? (hlasovanie)
  
11.13.Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (hlasovanie)
  
11.14.Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Výklad rokovacieho poriadku
 16.Pozície Rady v prvom čítaní
 17.Ovplyvňovanie výsledkov zápasov (rozprava)
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Európskej komisie - sir Julian King (UK)
Zápisnica (343 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1149 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (101 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (43 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (52 kb)    
 
Zápisnica (337 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (721 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1245 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia