Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 15 september 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (ingivna resolutionsförslag)
 4.Framställningar
 5.System för minimiinkomster inom EU (debatt)
 6.Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (debatt)
 7.Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Filippinerna
  
8.2.Somalia
  
8.3.Zimbabwe
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Ändring av föredragningslistan
 11.Omröstning
  
11.1.Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen – Sir Julian King (omröstning)
  
11.2.Filippinerna (omröstning)
  
11.3.Somalia (omröstning)
  
11.4.Zimbabwe (omröstning)
  
11.5.Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (omröstning)
  
11.6.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I (omröstning)
  
11.7.Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland * (omröstning)
  
11.8.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)
  
11.9.Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (omröstning)
  
11.10.Tillämpningen av direktivet om posttjänster (omröstning)
  
11.11.Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen (omröstning)
  
11.12.Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen (omröstning)
  
11.13.Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (omröstning)
  
11.14.Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Tolkning av arbetsordningen
 16.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 17.Uppgjorda matcher (debatt)
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av kommissionen – Sir Julian King (Storbritannien)
Protokoll (348 kb) Närvarolista (60 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1149 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (98 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (44 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (52 kb)    
 
Protokoll (333 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (736 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1243 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy