Indeks 
Zapisnik
PDF 340kWORD 99k
Četvrtak, 15. rujna 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Predstavke
 5.Sustavi minimalnog dohotka u EU-u (rasprava)
 6.Primjena Direktive o jednakosti pri zapošljavanju (rasprava)
 7.Aktivnosti, učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju 2007. – 2014. (rasprava)
 8.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
8.1.Filipini
  
8.2.Somalija
  
8.3.Zimbabve
 9.Sastav Parlamenta
 10.Izmjena dnevnog reda
 11.Glasovanje
  
11.1.Imenovanje povjerenika Europske komisije - Sir Julian King (glasovanje)
  
11.2.Filipini (glasovanje)
  
11.3.Somalija (glasovanje)
  
11.4.Zimbabve (glasovanje)
  
11.5.Putna isprava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom ***I (glasovanje)
  
11.6.Prospekt koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje ***I (glasovanje)
  
11.7.Azil: privremene mjere u korist Italije i Grčke * (glasovanje)
  
11.8.Smjernice za politike zapošljavanja država članica * (glasovanje)
  
11.9.Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu (glasovanje)
  
11.10.Primjena Direktive o poštanskim uslugama (glasovanje)
  
11.11.Pristup financiranju za mala i srednja poduzeća i povećanje raznolikosti financiranja malih i srednjih poduzeća u uniji tržišta kapitala (glasovanje)
  
11.12.Najbolji način iskorištavanja potencijala malih i srednjih poduzeća za otvaranje novih radnih mjesta (glasovanje)
  
11.13.Primjena Direktive o jednakosti pri zapošljavanju (glasovanje)
  
11.14.Aktivnosti, učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju 2007. – 2014. (glasovanje)
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 15.Tumačenje Poslovnika
 16.Stajališta Vijeća u prvom čitanju
 17.Namještanje utakmica (rasprava)
 18.Odluke o određenim dokumentima
 19.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 20.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 21.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje člana Europske komisije - Sir Julian King (Ujedinjena Kraljevina)


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:00.


2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
U skladu s odredbama članaka 304. i 307. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, EMPL, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi certifikacijskog sustava EU-a za opremu za zaštitni pregled u zrakoplovstvu (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 – 2016/0236(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom. U skladu s odredbama članaka 307. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

LIBE, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. njegovim produljenjem na razdoblje od 2018. do 2020. (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD)
U skladu s odredbama članaka 304. i 307. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zdravlju građana izloženih onečišćenju perfluoriranim alkilnim tvarima (PFAS) (B8-0793/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o organizaciji referenduma o pripadnosti Europskoj uniji (B8-0794/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o označivanju podrijetla mliječnih i mesnih proizvoda (B8-0795/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o teškoj situaciji talijanskih malih i srednjih poduzeća (B8-0796/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o krizi u sektoru stočarstva u Italiji (B8-0797/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Franz Obermayr. Prijedlog rezolucije o analizi skandala u vezi s kontaminiranom hranom (B8-0798/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Franz Obermayr. Prijedlog rezolucije o zaštiti potrošača od mineralnih ulja u prehrambenim proizvodima (B8-0799/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Franz Obermayr. Prijedlog rezolucije o zaštiti europskih potrošača od izbjegavanja načela predostrožnosti u trgovinskim sporazumima (B8-0800/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o poštovanju demokracije u Turskoj i blokiranju postupka u vezi s odobravanjem viza (B8-0803/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Franz Obermayr. Prijedlog rezolucije o reguliranju prikupljanja podataka u motornim vozilima (B8-0806/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o borbi protiv rada djece (B8-0810/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o novom migracijskom valu iz Libije prema Italiji i upozorenju o terorizmu (B8-0811/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o potpori istraživanju o načinima borbe protiv bakterije Xylella fastidiosa i očuvanju stabala maslina na Sredozemlju (B8-0812/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o neuspjehu mehanizma za premještanje migranata (B8-0813/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o nesreći zrakoplova kompanije EgyptAir (B8-0814/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o definiciji planinskog područja i izradi integrirane politike za planinske regije (B8-0815/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvjetima uzgoja prepelica (B8-0816/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zahtjevu Europske komisije za podizanje zakonske dobne granice za odlazak u mirovinu (B8-0817/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uporabi francuskog jezika u europskim institucijama (B8-0818/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu da se državama članicama pomogne u organizaciji edukacije o europskim politikama namijenjene nastavnicima u obrazovnim ustanovama kako bi se učenike obrazovalo o Europskoj uniji (B8-0819/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvjetima uzgoja pataka (B8-0820/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o očuvanju kvalitete brzo smrznutih prehrambenih proizvoda (B8-0821/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvjetima uzgoja pilića (B8-0822/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois Jean-François Jalkh. Prijedlog rezolucije o podučavanju antičkih jezika u Europskoj uniji (B8-0823/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o odbijanju priznavanja turskog jezika kao službenog jezika Europske unije (B8-0824/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za djelotvorne mehanizme kontrole uz pomoć kojih bi ekonomija suradnje postala koristan instrument za otvaranje novih radnih mjesta u Europskoj uniji (B8-0825/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za potporu državama članicama radi efikasnijeg upravljanja sredstvima za sprečavanje šumskih požara (B8-0826/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvjetima uzgoja pura (B8-0832/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvjetima uzgoja kokoši (B8-0833/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvjetima uzgoja biserki (B8-0834/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Prijedlog rezolucije o sustavu kvota za preraspodjelu imigranata među državama članicama Europske unije (B8-0835/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o najboljem načinu ponovne uspostave nacionalnih granica u kontekstu visoke terorističke prijetnje (B8-0836/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o novim načinima ponovne upotrebe plastičnih vrećica, između ostalog u cilju smanjenja njihova širenja u morima (B8-0837/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o ponovnom iskorištavanju napuštenih industrijskih lokaliteta (B8-0843/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o pretenzijama Komisije u području kontrole nezakonite imigracije (B8-0844/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o uvjetima prijevoza i klanja konja (čije se meso koristi) u prehrambene svrhe u Europskoj uniji (B8-0845/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o nanočesticama (B8-0846/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o zaštiti prava na usmeno prevođenje (B8-0847/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o radnom vremenu i ravnoteži između privatnog i profesionalnog života (B8-0848/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o opasnostima od priljeva migranata, osobito za žene i homoseksualce (B8-0849/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

mišljenje :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o usmrćivanju gusaka plinom u Nizozemskoj (B8-0850/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o proimigracijskoj politici Komisije (B8-0856/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o šteti koju je prouzročila Direktiva o upućivanju radnika (B8-0859/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o prekidu pregovora o pristupanju Europskoj uniji bivše jugoslavenske Republike Makedonije (B8-0872/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Jordi Sebastià. Prijedlog rezolucije o učinkovitoj kontroli zdravstvene ispravnosti agruma koji se uvoze u EU (B8-0873/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet Sylvie Goddyn. Prijedlog rezolucije o lovu na kitove i dupine na Farskim otocima (B8-0874/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o prijevozu životinja (B8-0875/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o oporezivanju platformi za uslugu „video na zahtjev” (B8-0876/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o oblikovanju mjera s ciljem borbe protiv rastućeg euroskepticizma europskih građana i promicanja njihove snažnije uključenosti u život Unije i postupke donošenja odluka (B8-0877/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o otpuštanjima u poduzeću IMS Health France u cilju povećanja burzovne vrijednosti (B8-0878/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o otpuštanjima u švicarskom poduzeću Geberit u cilju povećanja burzovne vrijednosti (B8-0879/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Louis Aliot Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o promicanju sporta, a posebno ragbija (B8-0880/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o reformama na tržištu rada (B8-0881/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o borbi protiv nezakonitog krčenja šuma i nezakonitog uvoza drva u EU (B8-0882/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn Jean-François Jalkh. Prijedlog rezolucije o zabrani korištenja toksičnih tvari u ženskim tamponima i ulošcima (B8-0884/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uspostavljanju mehanizama kontrole kako bi nova poduzeća postala uistinu učinkovita u sektoru inovacija i digitalizacije (B8-0887/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za obrazovne kampanje za zaštitu okoliša u obalnim naseljima za veće sudjelovanje građana u zaštiti morskog i obalnog okoliša (B8-0888/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o vrednovanju obrtničkih zanimanja (B8-0889/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije sa zahtjevom za djelovanje usmjereno na povećanje razine osviještenosti javnosti o rizicima malnutricije u EU-u i na promicanje programa probira za utvrđivanje ugroženih kategorija stanovništva (B8-0890/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za smjernice o ispravnom obrađivanju i hlađenju hrane životinjskoga porijekla (B8-0891/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o podršci razvoju Madagaskara nakon fenomena El Niño (B8-0918/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja (B8-0919/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o produženju odobrenja za prodaju glifosata (B8-0920/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o zaštiti podataka u Europi u okviru pregovora o TTIP-u (B8-0921/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o uskraćivanju pristupa na temelju geografske lokacije (B8-0922/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o homofobiji (B8-0923/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o potporama muzejima i kazalištima u opasnosti od zatvaranja (B8-0924/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o promicanju europske filmske produkcije (B8-0925/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o opasnostima komunitarizma i radikalizacije u amaterskim sportskim klubovima (B8-0926/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o priznavanju mješovite prirode sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Kanade (B8-0927/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o primjeni minimalnih plaća za strane vozače koji obavljaju kabotažne djelatnosti u Francuskoj i Njemačkoj (B8-0928/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o udjelu zaposlenika u profitu poduzeća (B8-0929/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o regulaciji nanomaterijala u hrani (B8-0930/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o pružanju potpore sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda u Italiji (B8-0931/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o otvaranju poglavlja 33. u okviru pristupnih pregovora s Turskom (B8-0932/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uplitanju Europske središnje banke u politička pitanja država članica (B8-0933/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvjetovanju razvojne pomoći (B8-0934/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o terorističkom napadu Islamske države u Bangladešu (B8-0935/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o trajnoj nestabilnosti bankarskog sektora u europodručju (B8-0936/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o imigracijskom sustavu prema bodovima (B8-0937/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o utvrđivanju odgovornosti u prometnim nesrećama u kojima sudjeluju vozila bez vozača (B8-0938/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells Pablo Zalba Bidegain. Prijedlog rezolucije o nestalim osobama u Europskoj uniji (B8-0939/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za donošenje mjera s ciljem pojednostavljenja birokracije i uvođenja mehanizama fleksibilnosti u programe za prekograničnu suradnju (B8-0940/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ponovnom uvođenju vojnih istraživanja na europskoj razini (B8-0941/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zastupljenosti zaposlenika u upravnim odborima poduzeća (B8-0942/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o napadima na kršćane u Nigeriji (B8-0943/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o tehnološkom dopingu kao novoj opasnosti u sportu (B8-0944/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o rizicima povezanim s nanočesticama (B8-0945/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu da se državama članicama pruži veća financijska potpora radi uspostavljanja kvalitetnih programa za rano otkrivanje i prevenciju različitih vrsta raka, u skladu sa smjernicama Europskog kodeksa protiv raka (B8-0946/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za davanje ekonomskih poticaja za opremanje hotela energetski učinkovitijim i ekološki prihvatljivijim klimatizacijskim uređajima (B8-0947/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu da se uloži veći napor u uklanjanje nejednakosti u obrazovnim sustavima između gradova i rubnih područja, čime se potiče ujednačeno i kvalitetno obrazovanje (B8-0948/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o goveđoj spongiformnoj encefalopatiji (B8-0950/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o poboljšanju nadzora nad zračnim prijevozom robe (B8-0951/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o pojavi konzumacije kukaca i rizicima za zdravlje (B8-0952/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o funkcionalnoj nepismenosti (B8-0953/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uspostavi mehanizma kojim bi se povezalo programe Copernicus i URBACT, uz financiranje iz programa Obzor 2020., za potrebe učinkovitog urbanističkog planiranja (B8-0954/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

REGI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu da se donesu mjere za potporu osposobljavanju kvalificiranog osoblja u području inovativnog i ekološki održivog turizma (B8-0955/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o suzbijanju internetske prodaje krivotvorenih prehrambenih proizvoda (B8-0956/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o sve većim količinama plastičnog otpada u moru (B8-0957/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uspostavljanju mehanizama potpore malim i srednjim poduzećima za upotrebu bespilotnih letjelica u poljoprivredi (B8-0958/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o rizicima prekomjerne upotrebe insekticida (B8-0959/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o dostupnosti umjetničkih djela slijepim osobama (B8-0960/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za izradu komparativne studije u najnaseljenijim područjima država članica Europske unije kako bi se uspostavio poseban okvir o učinku onečišćenja bukom na okoliš (B8-0961/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o odbacivanju svih zahtjeva za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije kojima je cilj financiranje infrastrukture za prihvat nezakonitih migranata (B8-0962/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o promicanju vinskog turizma (B8-0963/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

AGRI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o pravilima koja se odnose na pakiranje cigareta i o uvođenju prevencijske politike kad je riječ o pušenju (B8-0964/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o ukidanju Provedbene uredbe br. 543/2011 (EU) kojom se uređuju obilježja i dimenzije određenih vrsta voća i povrća (B8-0965/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o prekomjernom povećanju broja normi i propisa u Europskoj uniji (B8-0966/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o inovativnim lijekovima (B8-0967/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Prijedlog rezolucije o sektoru voća i povrća u Uniji (B8-0968/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Bernard Monot. Prijedlog rezolucije o postupanju pri prelasku bivših europskih povjerenika u privatni sektor (B8-0969/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zahtjevu da se oslobodi teško bolesni talijanski državljanin koji je pritvoren u Mauritaniji (B8-0970/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o sve većoj prijetnji od islamističkog terorizma u Europskoj uniji (B8-0971/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE


3. Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000088/2016) koje su postavili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor i Marco Affronte, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu (Južna Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000089/2016) koje su postavili Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor i Marco Affronte, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu (Južna Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Rasprava je održana 13. rujna 2016. (točka 17. zapisnika od 13.9.2016.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor i Marco Affronte u ime Odbora ENVI, o strateškim ciljevima EU-a za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) koja će se održati u Johannesburgu (u Južnoj Africi) od 24. rujna do 5. listopada 2016. (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika od 15.9.2016..


4. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

14. rujna 2016.

(*) Ime ponositelja je povjerljivo

(*) (br. 0725/2016); (*) (br. 0726/2016); (*) (br. 0727/2016); Ines Tenenti (br. 0728/2016); (*) (br. 0729/2016); (*) (br. 0730/2016); (*) (br.0731/2016); (*) (br.0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (br.0733/2016); (*) (br.0734/2016); (*) (br.0735/2016); (*) (br.0736/2016); (*) (br.0737/2016); Susan Begg (br.0738/2016); Bengt Johansson (br.0739/2016); (*) (br.0740/2016); Virginijus Kirsnickas (br.0741/2016); Jan-Erik Hansen (br.0742/2016); (*) (br.0743/2016); (*) (br.0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (br.0745/2016); Maria Carmela Monteleone (br.0746/2016); (*) (br.0747/2016); (*) (br.0748/2016); (*) (br.0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (br.0750/2016); (*) (br.0751/2016); (*) (br.0752/2016); (*) (br.0753/2016); (*) (br.0754/2016); Elena Nicolaie (br.0755/2016); (*) (br.0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (br.0757/2016); (*) (br.0758/2016); Félix Blaise (br.0759/2016); Juan José Sánchez Artés (br.0760/2016); (*) (br.0761/2016); (*) (br.0762/2016); (*) (br.0763/2016); (*) (br.0764/2016); Abel Avram (br.0765/2016); Alexandru Pârvu (br.0766/2016); Edith Hanin (br.0767/2016); Patrick Wurmbach (br.0768/2016); (*) (br.0769/2016); (*) (br.0770/2016); (*) (br.0771/2016); Jan-Erik Hansen (br.0772/2016); Antonio Maria La Scala (br.0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (br.0774/2016); (*) (br.0775/2016); (*) (br.0776/2016); Rowan Ashe (br.0777/2016); Flavio Miccono (br.0778/2016); (*) (br.0779/2016); Suzanne Taylor Warren (br.0780/2016); (*) (br.0781/2016); (*) (br.0782/2016); (*) (br.0783/2016); (*) (br.0784/2016); Stephen Putt (br.0785/2016); (*) (br.0786/2016); Frens Dols (br.0787/2016); (*) (br.0788/2016); (*) (br.0789/2016); Edward Williamson (br.0790/2016); Samuel Radisson (br.0792/2016); Kevin Diamond (br.0793/2016); Marius Miknys (br.0794/2016); (*) (br.0795/2016); (*) (br.0796/2016); Maurice Weemhof (br.0797/2016); Leona Bashow (br.0798/2016); (*) (br.0799/2016); (*) (br.0800/2016); David Neville-Smith (br.0801/2016); Robert Wasteney (br.0802/2016); (*) (br.0803/2016); Michael Levey (br.0804/2016); John Vannuffel (br.0805/2016); Justin Washtell (br.0806/2016); (*) (br.0807/2016); Denis Hicks (br.0808/2016); Shavasti Bebeagua (br.0809/2016); (*) (br.0810/2016); (*) (br.0811/2016); (*) (br.0812/2016); Howard Clapp (br.0813/2016); Phil McNally (br.0814/2016); Simon Collcutt (br.0815/2016); Ashley Kovas (br.0816/2016); (*) (br.0817/2016); (*) (br.0818/2016); (*) (br.0819/2016); Tristan Coleshaw (br.0820/2016); (*) (br.0821/2016); Marion Meslin (br.0822/2016); (*) (br.0823/2016); Luis Pombo (br.0824/2016); Emma Wood (br.0825/2016); Gail Thomas (br.0826/2016); Rodney Harward (br.0827/2016); Thomas Attah (br.0828/2016); James Leigh (br.0829/2016); Stefan Hofbauer (br.0830/2016); Leonard Stephenson (br.0831/2016); Anthony Melia (br.0832/2016); (*) (br.0833/2016); (*) (br.0834/2016); Nicholas Parkin (br.0835/2016); Alison Jenner (br.0836/2016); David Risley (br.0837/2016); Philip Adams (br.0838/2016); Robin Fenwick (br.0839/2016); Paul Locker (br.0840/2016); Laurel Lindström (br.0841/2016); Votisky Péter Zsolt (br.0842/2016); Derek Etherington (br.0843/2016); Duncan Parker (br.0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (br.0845/2016); Conrad Brunstrom (br.0846/2016); Alan Bretman (br.0847/2016); Dave Poole (br.0848/2016); (*) (br.0849/2016); (*) (br.0850/2016); (*) (br.0851/2016); Antonino Panebianco (br.0852/2016); (*) (br.0853/2016); (*) (br.0854/2016); (*) (br.0855/2016); (*) (br.0856/2016); Romina Afrasani (br.0857/2016); Oliver Busack (br.0858/2016); Oliver Busack (br.0859/2016); (*) (br.0860/2016); (*) (br.0861/2016); (*) (br.0862/2016); (*) (br.0863/2016); (*) (br.0864/2016); (*) (br.0865/2016); (*) (br.0866/2016); (*) (br.0867/2016); (*) (br.0868/2016); (*) (br.0869/2016); (*) (br.0870/2016); (*) (br.0871/2016); (*) (br.0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (br.0873/2016); (*) (br.0874/2016); (*) (br.0875/2016); (*) (br.0876/2016); (*) (br.0877/2016); Michael Nosworthy (br.0878/2016); Sophie Leighton (br.0879/2016); (*) (br.0880/2016); (*) (br.0881/2016); (*) (br.0882/2016); Stefanos Giannaris (br.0883/2016); (*) (br.0884/2016); (*) (br.0885/2016); (*) (br.0886/2016); (*) (br.0887/2016); Elizabeth Alderson (br.0888/2016); Claudio Fiorentino (br.0889/2016); Gyenizse Sándor (br.0890/2016); Elisabeth De Wachter (br.0891/2016); (*) (br.0892/2016); (*) (br.0893/2016); Ion Avram (br.0894/2016); Diego Cominelli (br.0895/2016); (*) (br.0896/2016); Olga Chernikova (br.0897/2016); (*) (br.0898/2016); Anton Dmytriiev (br.0899/2016); (*) (br.0900/2016); (*) (br.0901/2016); (*) (br.0902/2016); (*) (br.0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (br.0904/2016); Jutta Felgenträger (br.0905/2016); Andrea Chemello (br.0906/2016); Ottomar Kreye (br.0907/2016); Flavio Miccono (br.0908/2016); Myriam Alonso de Caso (br.0909/2016); Fabio Pedersoli (br.0910/2016); Oliver Busack (br.0911/2016); (*) (br.0912/2016); (*) (br.0913/2016); Dietmar Zwerger (br.0914/2016); Andries Brits (br.0915/2016); (*) (br.0916/2016); Oliver Busack (br.0917/2016); (*) (br.0918/2016); Massimo Giacomini (br.0919/2016); (*) (br.0920/2016); (*) (br.0921/2016); Paul Spicker (br.0922/2016); Corinne Byron-Danuser (br.0923/2016); (*) (br.0924/2016); (*) (br.0925/2016); (*) (br.0926/2016); Christopher Alberti (br.0927/2016); Matt Lewis-Garner (br.0928/2016); Claudine Parayre (br.0929/2016); David Hammerstein Mintz (br.0930/2016); (*) (br.0931/2016); Luca Lazzati (br.0932/2016); (*) (br.0933/2016); (*) (br.0934/2016); (*) (br.0935/2016); (*) (br.0936/2016); (*) (br.0937/2016); (*) (br.0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (br.0939/2016); Salvatore Preti (br.0940/2016); (*) (br.0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (br.0942/2016); Onur Dülger (br.0943/2016); (*) (br.0944/2016); Francesco Orbitello (br.0945/2016); Flavio Miccono (br.0946/2016); (*) (br.0947/2016); Alessandro Gasparin (br.0948/2016); (*) (br.0949/2016); Andrew Pawley (br.0950/2016); Alberto Ruiz González (br.0951/2016); Viv Brown (br.0952/2016); Theodora Georgaki (br.0953/2016); Paul McCann (br.0954/2016); Kristina Howells (br.0955/2016); (*) (br.0956/2016); (*) (br.0957/2016); (*) (br.0958/2016); Martín Eduardo Botero (br.0959/2016); Massimo D'Elia (br.0960/2016); (*) (br.0961/2016); (*) (br.0962/2016); Oliver Busack (br.0963/2016); Oliver Busack (br.0964/2016); (*) (br.0965/2016); (*) (br.0966/2016); (*) (br.0967/2016); (*) (br.0968/2016); (*) (br.0969/2016); Genoveva - Elena Perju (br.0970/2016); (*) (br.0971/2016); (*) (br.0972/2016); (*) (br.0973/2016); (*) (br.0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (br.0975/2016); (*) (br.0976/2016); (*) (br.0977/2016); Eva Dust (br.0978/2016); (*) (br.0979/2016); (*) (br.0980/2016); Luca Lazzati (br.0981/2016); Rosa Rita La Marca (br.0982/2016); (*) (br.0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (br.0984/2016); Matthias Behnke (br.0985/2016); (*) (br.0986/2016); (*) (br.0987/2016); Gabriele Modeo (br.0988/2016); Oliver Busack (br.0989/2016); Oliver Busack (br.0990/2016); Oliver Busack (br.0991/2016); Oliver Busack (br.0992/2016); Oliver Busack (br.0993/2016); Oliver Busack (br.0994/2016); Oliver Busack (br.0995/2016); Oliver Busack (br.0996/2016); (*) (br.0997/2016); Andrew Hickmott (br.0998/2016); (*) (br.0999/2016); (*) (br.1000/2016); (*) (br.1001/2016); (*) (br.1002/2016); Heiki Lill (br.1003/2016); (*) (br.1004/2016); Sorayah Van Dorst (br.1005/2016); (*) (br.1006/2016); (*) (br.1007/2016); Oriol Ricart (br.1008/2016); Naheed Mushtaq (br.1009/2016); Jeremy Mesdouze (br.1010/2016); Giovanna Portulano (br.1011/2016); Oliver Busack (br.1012/2016); (*) (br.1013/2016); (*) (br.1014/2016); Linda Roland-Danil (br.1015/2016); Giulia Robol (br.1016/2016).

Predstavka br. 0791/2016 izbrisana je iz registra: podnositelj ju je povukao nakon njezina unošenja.

Predsjednik je objavio da je dana 14. rujna 2016 nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215 stavka 13 Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


5. Sustavi minimalnog dohotka u EU-u (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000087/2016) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Sustavi minimalnog dohotka u Europskoj uniji (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel obrazložio je pitanje.

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Heinz K. Becker, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sergio Gutiérrez Prieto, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tatjana Ždanoka, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc i Jérôme Lavrilleux.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza i Michaela Šojdrová.

Govorila je Marianne Thyssen.

Rasprava je zaključena.


6. Primjena Direktive o jednakosti pri zapošljavanju (rasprava)

Izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenog 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja („Direktiva o jednakosti pri zapošljavanju”) [2015/2116(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber predstavila je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije)

Govorili su: Helga Stevens (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Michaela Šojdrová (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Trebesius, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tatjana Ždanoka, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom i Jana Žitňanská.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor i Rosa Estaràs Ferragut.

Govorile su: Marianne Thyssen i Renate Weber.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika od 15.9.2016..


7. Aktivnosti, učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju 2007. – 2014. (rasprava)

Izvješće o aktivnostima, učinku i dodanoj vrijednosti Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju 2007. – 2014. [2015/2284(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin predstavila je izvješće.

Govorio je Jean-Paul Denanot (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG).

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Agnes Jongerius (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Marco Valli (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Tamás Deutsch (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Vilija Blinkevičiūtė (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Csaba Sógor, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tim Aker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, David Casa, Marita Ulvskog i Anneli Jäätteenmäki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias i Romana Tomc.

Govorili su: Marianne Thyssen i Marian Harkin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.14 zapisnika od 15.9.2016..


8. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 6 zapisnika od 14.9.2016..)


8.1. Filipini

Prijedlozi rezolucija B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 i B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Neena Gill), Pier Antonio Panzeri i Miguel Urbán Crespo predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Csaba Sógor, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Marc Tarabella.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk i Luke Ming Flanagan.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika od 15.9.2016..


8.2. Somalija

Prijedlozi rezolucija B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 i B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri i Lola Sánchez Caldentey predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Francisco Assis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil i Notis Marias.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika od 15.9.2016..


8.3. Zimbabve

Prijedlozi rezolucija B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 i B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri i Marie-Christine Vergiat predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Monica Macovei.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil i Nicola Caputo.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika od 15.9.2016..

(Sjednica je prekinuta u 11:55 h u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 12:00 h.)

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik


9. Sastav Parlamenta

Timothy Kirkhope pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 6. listopada 2016.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.


10. Izmjena dnevnog reda

Predsjednik je priopćio da je u skladu s Prilogom XVI. Poslovniku Konferencija predsjednika proglasila saslušanje kandidata za povjerenika sira Juliana Kinga završenim te je odlučila da će se o njegovom imenovanju glasovati na plenarnoj sjednici.

U skladu s člankom 152. stavkom 2. Poslovnika predsjednik je predložio da se o prijedlogu o imenovanju sira Julijana Kinga glasuje na današnjoj sjednici.

Parlament je pristao na taj prijedlog.

Dnevni red time je izmijenjen.


11. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


11.1. Imenovanje povjerenika Europske komisije - Sir Julian King (glasovanje)

Prijedlog odluke Parlamenta od 15. rujna 2016. o odobrenju imenovanja sira Julijana Kinga za povjerenika Komisije (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 15.9.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0348)

Predsjednik je čestitao siru Julianu Kingu na imenovanju.

Govorio je o odobrenju imenovanja Julijana Kinga povjerenikom Komisije.

Govorio je Dominique Martin.


11.2. Filipini (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 i B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0990/2016

(koji zamjenjujeB8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 i B8-1008/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas i Filiz Hyusmenova, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli ii Josu Juaristi Abaunz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somalija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 i B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0989/2016

(koji zamjenjujeB8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 i B8-1003/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic i Filiz Hyusmenova, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0350)

(Prijedlog rezolucije B8-1007/2016 se ne razmatra.)


11.4. Zimbabve (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 i B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0995/2016

(koji zamjenjujeB8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 i B8-1010/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas i Filiz Hyusmenova, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky i Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF.

Usvojen (P8_TA(2016)0351)

(Prijedlog rezolucije B8-1009/2016 se ne razmatra.)

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica


11.5. Putna isprava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj putnoj ispravi za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0352)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0352)


11.6. Prospekt koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (izvjestitelj) predložio je odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je odobrio zahtjev. Pitanje se stoga smatra upućenim nadležnom odboru kako bi se izravno počelo s međuinstitucijskim pregovorima na temelju donesenog mandata.

Govorili su:

Ernest Urtasun podnio je usmeni amandman na članak 36. stavak 2. nakon točke (c) koji nije usvojen jer se s njegovim razmatranjem nije složilo više od 40 zastupnika.


11.7. Azil: privremene mjere u korist Italije i Grčke * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0354)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0354)


11.8. Smjernice za politike zapošljavanja država članica * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0355)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0355)


11.9. Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0356)


11.10. Primjena Direktive o poštanskim uslugama (glasovanje)

Izvješće o primjeni Direktive o poštanskim uslugama [2016/2010(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0357)


11.11. Pristup financiranju za mala i srednja poduzeća i povećanje raznolikosti financiranja malih i srednjih poduzeća u uniji tržišta kapitala (glasovanje)

Izvješće o pristupu financiranju za mala i srednja poduzeća i povećanju raznolikosti financiranja malih i srednjih poduzeća u uniji tržišta kapitala [2016/2032(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0358)


11.12. Najbolji način iskorištavanja potencijala malih i srednjih poduzeća za otvaranje novih radnih mjesta (glasovanje)

Izvješće o najboljem načinu iskorištavanja potencijala malih i srednjih poduzeća za otvaranje radnih mjesta [2015/2320(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0359)

Govorili su:

Zdzisław Krasnodębski (izvjestitelj) podnio je usmeni amandman na stavak 18., koji je usvojen.


11.13. Primjena Direktive o jednakosti pri zapošljavanju (glasovanje)

Izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenog 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja („Direktiva o jednakosti pri zapošljavanju”) [2015/2116(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0360)


11.14. Aktivnosti, učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju 2007. – 2014. (glasovanje)

Izvješće o aktivnostima, učinku i dodanoj vrijednosti Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u razdoblju 2007. – 2014. [2015/2284(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0361)


12. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr i Seán Kelly

Izvješće: Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr i Stanislav Polčák

Izvješće: Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Ključni ciljevi za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka CITES-a u Johannesburgu - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin i Jiří Pospíšil

Izvješće: Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Izvješće: Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Izvješće: Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor i Danuta Jazłowiecka

Izvješće: Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Izvješće: Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka i Seán Kelly.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:05, a nastavljena u 15:05.)

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

14. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


15. Tumačenje Poslovnika

Tumačenje članka 61. stavka 2. Poslovnika koje je dao Odbor za ustavna pitanja objavljeno je na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 8. zapisnika od 14.9.2016.).

Budući da ovo tumačenje nisu osporili klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika, ono se smatra prihvaćenim (P8_TA(2016)0362).


16. Stajališta Vijeća u prvom čitanju

Predsjednica je na osnovi članka 64. stavka 1. Poslovnika objavila da je od Vijeća dobila sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - 10791/2016 – COM(2016)0507)+

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Stajalištu Vijeća s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - 10790/2016 - COM(2016)0484)+

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - 10789/2016 – COM(2016)0544)+

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 o statistici željezničkog prijevoza, u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - 10792/2016 – COM(2016)0506)+

upućeno nadležnom odboru: TRAN

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 16. rujna 2016.

°
° ° °

Govorila je Dominique Bilde koja je iznijela osobnu primjedbu nakon govora Jérômea Lavrilleuxa tijekom prijepodnevne rasprave o Primjeni Direktive o jednakosti pri zapošljavanju (vidi točku 6. zapisnika od 15.9.2016.)


17. Namještanje utakmica (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000102/2016) koje je postavila Silvia Costa Komisiji: Namještanje utakmica (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa obrazložila je pitanje.

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Caputo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Emma McClarkin, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Yana Toom, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Maragall, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins i Angel Dzhambazki.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson i Ruža Tomašić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Karol Karski.

Tibor Navracsics (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Rasprava je zaključena.


18. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 7. srpnja 2016.)

Odbor DEVE

- Vodeća inicijativa EU-a o tekstilnom sektoru (2016/2140(INI))
(mišljenje: EMPL, INTA)

- Povećanje učinkovitosti razvojne suradnje (2016/2139(INI))
(mišljenje: CONT)

Odbor ITRE

- Procjena provedbe programa Obzor 2020. u svjetlu njegove privremene procjene i Prijedlog Devetog okvirnog programa (2016/2147(INI))
(mišljenje: FEMM, BUDG, REGI)

- Inicijativa Europski oblak (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(mišljenje: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Odbor REGI

- Ulaganje u radna mjesta i rast – poboljšano iskorištavanje europskih strukturnih i investicijskih fondova: ocjena izvješća u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe o zajedničkim odredbama (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(mišljenje: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

Odbor AGRI

- Trenutačna koncentracija poljoprivrednih površina u EU-u – kako poljoprivrednicima olakšati pristup zemlji? (2016/2141(INI))

odbori AGRI, FEMM

- Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (2016/2204(INI))

Odbor CULT

- Integrirani pristup sportskoj politici: dobro upravljanje, dostupnost i integritet (2016/2143(INI))

- Daljnje akademsko usavršavanje i usavršavanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (2016/2142(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor AFCO

- Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (2016/2149(INI))
(mišljenje: EMPL, JURI)

Odbor FEMM

- Fondovi EU-a za jednakost spolova (2016/2144(INI))
(mišljenje: EMPL, BUDG, CONT)

Odbor PETI

- Godišnje izvješće o radu Odbora za predstavke 2015. godine (2016/2146(INI))
(mišljenje: EMPL)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 8. rujna 2016.)

Odbor AFET

- Bezdržavljanstvo u južnoj i jugoistočnoj Aziji (2016/2220(INI))

- Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području za 2015. (2016/2219(INI))
(mišljenje: FEMM, DEVE)

odbori AFET, ENVI

- Integrirana politika Europske unije za Arktik (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(mišljenje: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Odbor EMPL

- Radni uvjeti i nesigurna radna mjesta (2016/2221(INI))
(mišljenje: FEMM, AGRI)

Odbor ENVI

- Inicijativa o učinkovitoj uporabi resursa: smanjenje rasipanja hrane, poboljšanje sigurnosti hrane (2016/2223(INI))
(mišljenje: AGRI)

- Palmino ulje i krčenje prašuma (2016/2222(INI))
(mišljenje: AGRI, INTA)

Odbor JURI

- Legitimne mjere za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka poduzeća i javnih tijela djeluju u javnom interesu (2016/2224(INI))
(mišljenje: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

Odbor LIBE

- Implikacije velikih podataka za temeljna prava: privatnost, zaštita podataka, nediskriminacija, sigurnost i provođenje zakonodavstva (2016/2225(INI))
(mišljenje: ITRE)

Odbor PETI

- Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2015. godine (2016/2150(INI))

Izmjene u upućivanju odobrima (članak 53. Poslovnika)

- Tumačenje i provedba međuinstitucijskoga sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (2016/2018(INI))
upućeno nadležnom odboru: JURI, AFCO
mišljenje: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (2016/2100(INI))
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Koordinacija određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
upućeno nadležnom odboru: CULT
mišljenje: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Mogućnosti EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima (2016/2057(INI))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Uredba o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, JURI, INTA, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Pravila građanskog prava o robotici (2015/2103(INL))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Europski stup socijalnih prava (COM(2016)0127 - - 2016/2095(INI))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: FEMM, ECON

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 7. srpnja 2016.)

Odbor DEVE

- Vodeća inicijativa EU-a o tekstilnom sektoru (2016/2140(INI))
(mišljenje: EMPL, INTA)

Odbor REGI

- Ulaganje u radna mjesta i rast – poboljšano iskorištavanje europskih strukturnih i investicijskih fondova: ocjena izvješća u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe o zajedničkim odredbama (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(mišljenje: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 8. rujna 2016.)

Odbor TRAN

- Priznavanje profesionalnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(mišljenje: JURI, IMCO, EMPL)

Odbor JURI

- Legitimne mjere za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka poduzeća i javnih tijela djeluju u javnom interesu (2016/2224(INI))
(mišljenje: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(U skladu s odlukama Konferencije predsjednika od 7. srpnja 2016. i 8. rujna 2016.)

Odbor JURI

- Pravila građanskog prava o robotici (2015/2103(INL))
(mišljenje: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 7. srpnja 2016.)

- Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (2016/2204(INI))
odbori: AGRI, FEMM

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 8. rujna 2016.)

- Integrirana politika Europske unije za Arktik (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
odbori: AFET, ENVI
(mišljenje: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Izmjena naslova

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 7. srpnja 2016.)

Odbor TRAN

- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi (2015/2350(INI)): „Ostvarivanje potencijala putničkog prometa vodnim putovima

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 8. rujna 2016.)

Odbori AFET, DEVE

- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi (2015/2342(INI)) : „Suočavanje s pitanjem kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a”

Izmjene Poslovnika
odbor AFCO

- Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta (2016/2114(REG))

(mišljenje: BUDG, JURI, CONT)


19. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


20. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 3. do 6. listopada 2016.


21. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:05.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Prilog 1 - Imenovanje člana Europske komisije - Sir Julian King (Ujedinjena Kraljevina)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti