Index 
Proces-verbal
PDF 344kWORD 100k
Joi, 15 septembrie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Petiții
 5.Sistemele de venit minim în UE (dezbatere)
 6.Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (dezbatere)
 7.Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (dezbatere)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
8.1.Filipine
  
8.2.Somalia
  
8.3.Zimbabwe
 9.Componența Parlamentului
 10.Modificarea ordinii de zi
 11.Votare
  
11.1.Numirea unui membru al Comisiei Europene – Sir Julian King (vot)
  
11.2.Filipine (vot)
  
11.3.Somalia (vot)
  
11.4.Zimbabwe (vot)
  
11.5.Documentul european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I (vot)
  
11.6.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I (vot)
  
11.7.Azil: măsuri provizorii în beneficiul Italiei și al Greciei * (vot)
  
11.8.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)
  
11.9.Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (vot)
  
11.10.Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (vot)
  
11.11.Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital (vot)
  
11.12.Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor (vot)
  
11.13.Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (vot)
  
11.14.Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Interpretarea Regulamentului de procedură
 16.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 17.Aranjarea meciurilor (dezbatere)
 18.Decizii privind anumite documente
 19.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 20.Calendarul următoarelor ședințe
 21.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Comisiei Europene - Sir Julian King (Regatul Unit)


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolelor 304 și 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, EMPL, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 – 2016/0236(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere. În conformitate cu articolul 307 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

LIBE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolelor 304 și 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comiteteul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sănătatea cetățenilor expuși riscului de poluare cu PFAS (B8-0793/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la organizarea de referendumuri privind apartenența la Uniunea Europeană (B8-0794/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la menționarea pe etichete a originii produselor lactate și a produselor din carne (B8-0795/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la situația dificilă în care se află IMM-urile italiene (B8-0796/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la criza exploatațiilor zootehnice în Italia (B8-0797/2016)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Franz Obermayr. Propunere de rezoluție referitoare la investigarea scandalului alimentelor contaminate (B8-0798/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Franz Obermayr. Propunere de rezoluție referitoare la protecția consumatorilor împotriva uleiurilor minerale din alimente (B8-0799/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Franz Obermayr. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea consumatorului european de eludarea principiului precauției în cadrul acordurilor comerciale (B8-0800/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

INTA

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la respectarea democrației în Turcia și blocarea procedurii de acordare a vizelor (B8-0803/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Franz Obermayr. Propunere de rezoluție referitoare la reglementarea colectării datelor în autovehicule (B8-0806/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea muncii copiilor (B8-0810/2016)

retrimis

fond :

DEVE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la noul val migrator care se îndreaptă dinspre Libia înspre Italia și la alerta de terorism (B8-0811/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser și Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul acordat cercetării în domeniul tratamentelor împotriva bacteriei Xylella fastidiosa și la conservarea măslinilor mediteraneeni (B8-0812/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la eșecul mecanismului de reinstalare a migranților (B8-0813/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la catastrofa aeriană a EgyptAir (B8-0814/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la definirea zonelor montane și elaborarea unei politici integrate pentru regiunile montane (B8-0815/2016)

retrimis

fond :

REGI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de creștere a prepelițelor (B8-0816/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la cerința Comisiei Europene privind majorarea vârstei legale de pensionare (B8-0817/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea limbii franceze în cadrul instituțiilor europene (B8-0818/2016)

retrimis

fond :

AFCO

aviz :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la un apel pentru acțiuni de sprijinire a statelor membre în organizarea activităților de formare privind politicile europene destinate cadrelor didactice din instituțiile de învățământ pentru a contribui la formarea adecvată a studenților cu privire la Uniunea Europeană (B8-0819/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de creștere a rațelor (B8-0820/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la integritatea alimentară a produselor congelate rapid (B8-0821/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de creștere a puilor (B8-0822/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois și Jean-François Jalkh. Propunere de rezoluție referitoare la predarea limbilor antice în Uniunea Europeană (B8-0823/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh și Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la refuzarea introducerii limbii turce ca limbă oficială a Uniunii Europene (B8-0824/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la cererea de instituire a unor mecanisme de control eficace care să transforme economia colaborativă într-un instrument util pentru crearea de noi locuri de muncă în Uniunea Europeană (B8-0825/2016)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la cererea de intervenție în sprijinul statelor membre pentru gestionarea mai eficace a fondurilor pentru prevenirea incendiilor forestiere (B8-0826/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de creștere a curcanilor (B8-0832/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de creștere a găinilor (B8-0833/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de creștere a bibilicilor (B8-0834/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la sistemul de repartizare pe baza unor cote a imigranților în fiecare stat membru al Uniunii Europene (B8-0835/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la cele mai bune mijloace care trebuie puse în aplicare pentru reinstituirea frontierelor naționale în contextul unui grad ridicat de risc terorist (B8-0836/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la noi modalități de refolosire a pungilor de plastic, cu scopul, printre altele, de a reduce răspândirea lor în mare (B8-0837/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde și Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la valorificarea siturilor industriale dezafectate (B8-0843/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin și Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la tentativele Comisiei de a ține sub control imigrația ilegală (B8-0844/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile de transport și sacrificare a cailor destinați consumului alimentar în Uniunea Europeană (B8-0845/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la nanoparticule (B8-0846/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la apărarea dreptului la interpretare (B8-0847/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la timpul de lucru și la echilibrul dintre viața privată și cea profesională (B8-0848/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la pericolele generate de afluxul de migranți, în special în cazul femeilor și al homosexualilor (B8-0849/2016)

retrimis

fond :

FEMM

aviz :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau și Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la gazarea gâștelor în Țările de Jos (B8-0850/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin și Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la politica în materie de imigrație a Comisiei (B8-0856/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin și Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la prejudiciile cauzate de Directiva privind lucrătorii detașați (B8-0859/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Bilde și Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la încetarea negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană a fostei Republici iugoslave a Macedoniei (B8-0872/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández și Jordi Sebastià. Propunere de rezoluție referitoare la controlul eficace al calității sanitare a citricelor importate în UE (B8-0873/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet și Sylvie Goddyn. Propunere de rezoluție referitoare la vânătoarea de balene și de delfini în Insulele Feroe (B8-0874/2016)

retrimis

fond :

PECH

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la transportul animalelor (B8-0875/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la impozitarea platformelor pentru video la cerere (VOD) (B8-0876/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la desfășurarea unor acțiuni urmărind combaterea euroscepticismului în creștere al cetățenilor europeni și promovarea unei mai mari implicări a acestora în viața și în procesul decizional al Uniunii (B8-0877/2016)

retrimis

fond :

AFCO

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la concedierile din rațiuni bursiere hotărâte de întreprinderea IMS Health Franța (B8-0878/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la concedierile din rațiuni bursiere hotărâte de întreprinderea elvețiană Geberit (B8-0879/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Louis Aliot și Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea sportului și în special a rugby-ului (B8-0880/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reformele pieței forței de muncă (B8-0881/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea exploatărilor forestiere ilegale și a importurilor ilegale de lemn în UE (B8-0882/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn și Jean-François Jalkh. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea substanțelor toxice în tampoane și în produsele de protecție feminină (B8-0884/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unor mecanisme de control pentru eficientizarea efectivă a întreprinderilor noi în sectorul inovării și digitalizării (B8-0887/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la solicitarea unor campanii de educație ecologică în localitățile litorale pentru o mai mare implicare a persoanelor în protecția mediului marin și costier (B8-0888/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la valorizarea meșteșugurilor artistice (B8-0889/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la o cerere de acțiuni privind creșterea gradului de sensibilizare cu privire la riscurile de malnutriție în UE și promovarea programelor de screening pentru identificarea categoriilor vulnerabile (B8-0890/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor orientări privind manipularea și refrigerarea corectă a produselor alimentare de origine animală (B8-0891/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul pentru dezvoltare acordat Madagascarului după fenomenul El Niño (B8-0918/2016)

retrimis

fond :

DEVE

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea și promovarea diversității expresiilor culturale (B8-0919/2016)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

CULT

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la prelungirea autorizației de comercializare a glifosatului (B8-0920/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot și Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la protecția datelor în Europa, în cadrul negocierilor privind TTIP (B8-0921/2016)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la geoblocare (B8-0922/2016)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la homofobie (B8-0923/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la ajutoarele pentru teatrele și muzeele care riscă să fie închise (B8-0924/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea creației cinematografice europene (B8-0925/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la pericolele comunitarismului și ale radicalizării în interiorul cluburilor sportive de amatori (B8-0926/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la recunoașterea caracterului mixt al acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Canada (B8-0927/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la aplicarea salariului minim în Franța și Germania pentru operațiunile de cabotaj desfășurate de conducătorii auto străini (B8-0928/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la participarea salariaților la profiturile realizate de întreprinderi (B8-0929/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ECON

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reglementarea nanomaterialelor prezente în alimente (B8-0930/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la susținerea sectorului italian al produselor lactate (B8-0931/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la deschiderea capitolului 33 din negocierile de aderare cu Turcia (B8-0932/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la amestecul Băncii Centrale Europene în afacerile politice ale statelor membre (B8-0933/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la condiționarea ajutorului pentru dezvoltare (B8-0934/2016)

retrimis

fond :

DEVE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la atentatul terorist islamic din Bangladesh (B8-0935/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la fragilitatea persistentă a sectorului bancar în zona euro (B8-0936/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la sistemul de imigrație bazat pe punctaj (B8-0937/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la stabilirea răspunderii în cazul unui accident rutier în care este implicat un vehicul fără șofer (B8-0938/2016)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells și Pablo Zalba Bidegain. Propunere de rezoluție referitoare la persoanele dispărute în Uniunea Europeană (B8-0939/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la solicitarea de acțiuni în vederea simplificării birocrației și a introducerii de mecanisme de flexibilitate în programele de cooperare transfrontalieră (B8-0940/2016)

retrimis

fond :

REGI

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de relansare a cercetării militare la nivel european (B8-0941/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Sophie Montel și Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reprezentarea salariaților în consiliile de administrație (B8-0942/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la agresarea creștinilor din Nigeria (B8-0943/2016)

retrimis

fond :

DEVE

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la noul pericol al dopajului tehnologic în sport (B8-0944/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la riscurile legate de nanoparticule (B8-0945/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la solicitarea acordării unei asistențe financiare sporite statelor membre pentru definirea de programe eficiente de prevenire și depistare a diferitelor tipuri de tumori, în conformitate cu dispozițiile Codului european împotriva cancerului (B8-0946/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la solicitarea de stimulente economice în favoarea structurilor hoteliere care se echipează cu instalații de aer condiționat mai eficiente și mai puțin poluante (B8-0947/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a depune eforturi mai mari pentru a promova eliminarea inegalităților dintre sistemele de învățământ din orașe și cele din zonele de periferie și pentru a încuraja astfel învățământul echitabil și de calitate (B8-0948/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la encefalopatia spongiformă bovină (B8-0950/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la îmbunătățirea monitorizării în transportul aerian de mărfuri (B8-0951/2016)

retrimis

fond :

TRAN

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la evoluția consumului de insecte și riscurile pentru sănătate (B8-0952/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la analfabetism (B8-0953/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui mecanism comun între programele Copernicus și URBACT, cu participarea financiară a programului Orizont 2020, pentru o planificare urbană eficace (B8-0954/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

REGI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor intervenții pentru susținerea formării personalului din sectorul turismului inovator și sustenabil din punct de vedere ecologic (B8-0955/2016)

retrimis

fond :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea vânzării online de produse alimentare contrafăcute (B8-0956/2016)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la dispersia plasticului în mări (B8-0957/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la identificarea mecanismelor de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii în utilizarea dronelor în sectorul agricol (B8-0958/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la pericolul utilizării nediferențiate a insecticidelor (B8-0959/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la posibilitatea cetățenilor nevăzători de a se bucura de operele de artă (B8-0960/2016)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la solicitarea unui studiu comparativ în zonele cel mai populate din statele membre ale Uniunii Europene în vederea elaborării unui cadru specific cu privire la impactul poluării acustice asupra mediului ambiant (B8-0961/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la respingerea oricărei solicitări de activare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene având drept scop finanțarea unor infrastructuri de primire a migranților aflați în situație neregulamentară (B8-0962/2016)

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde și Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție privind promovarea enoturismului (B8-0963/2016)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

AGRI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la normele privind ambalarea pachetelor de țigarete și instituirea unei politici de prevenire a fumatului (B8-0964/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la abrogarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a caracteristicilor și dimensiunilor anumitor fructe și legume (B8-0965/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la inflația de norme și reglementări în Uniunea Europeană (B8-0966/2016)

retrimis

fond :

JURI

- Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la medicamentele inovatoare (B8-0967/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Propunere de rezoluție referitoare la sectorul fructelor și legumelor din Uniune (B8-0968/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Bernard Monot. Propunere de rezoluție referitoare la reglementarea trecerii foștilor comisari europeni din sectorul public în sectorul privat (B8-0969/2016)

retrimis

fond :

JURI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la cererea de eliberare a unui cetățean italian grav bolnav, deținut în Mauritania (B8-0970/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la amplificarea amenințării pe care o reprezintă terorismul islamic în UE (B8-0971/2016)

retrimis

fond :

LIBE


3. Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000088/2016) adresată de Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (Africa de Sud) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000089/2016) adresată de Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (Africa de Sud) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Dezbaterea a avut loc la 13 septembrie 2016 (punctul 17 al PV din 13.9.2016).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor și Marco Affronte în numele Comisiei ENVI, referitoare la obiectivele strategice ale UE pentru cea de a 17-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura între 24 septembrie și 5 octombrie 2016 la Johannesburg (Africa de Sud) (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Vot: punctul 11.9 al PV din 15.9.2016.


4. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

14 septembrie 2016

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 0725/2016); (*) (nr. 0726/2016); (*) (nr. 0727/2016); Ines Tenenti (nr. 0728/2016); (*) (nr. 0729/2016); (*) (nr. 0730/2016); (*) (nr. 0731/2016); (*) (nr. 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (nr. 0733/2016); (*) (nr. 0734/2016); (*) (nr. 0735/2016); (*) (nr. 0736/2016); (*) (nr. 0737/2016); Susan Begg (nr. 0738/2016); Bengt Johansson (nr. 0739/2016); (*) (nr. 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (nr. 0741/2016); Jan-Erik Hansen (nr. 0742/2016); (*) (nr. 0743/2016); (*) (nr. 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (nr. 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (nr. 0746/2016); (*) (nr. 0747/2016); (*) (nr. 0748/2016); (*) (nr. 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (nr. 0750/2016); (*) (nr. 0751/2016); (*) (nr. 0752/2016); (*) (nr. 0753/2016); (*) (nr. 0754/2016); Elena Nicolaie (nr. 0755/2016); (*) (nr. 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0757/2016); (*) (nr. 0758/2016); Félix Blaise (nr. 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (nr. 0760/2016); (*) (nr. 0761/2016); (*) (nr. 0762/2016); (*) (nr. 0763/2016); (*) (nr. 0764/2016); Abel Avram (nr. 0765/2016); Alexandru Pârvu (nr. 0766/2016); Edith Hanin (nr. 0767/2016); Patrick Wurmbach (nr. 0768/2016); (*) (nr. 0769/2016); (*) (nr. 0770/2016); (*) (nr. 0771/2016); Jan-Erik Hansen (nr. 0772/2016); Antonio Maria La Scala (nr. 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0774/2016); (*) (nr. 0775/2016); (*) (nr. 0776/2016); Rowan Ashe (nr. 0777/2016); Flavio Miccono (nr. 0778/2016); (*) (nr. 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (nr. 0780/2016); (*) (nr. 0781/2016); (*) (nr. 0782/2016); (*) (nr. 0783/2016); (*) (nr. 0784/2016); Stephen Putt (nr. 0785/2016); (*) (nr. 0786/2016); Frens Dols (nr. 0787/2016); (*) (nr. 0788/2016); (*) (nr. 0789/2016); Edward Williamson (nr. 0790/2016); Samuel Radisson (nr. 0792/2016); Kevin Diamond (nr. 0793/2016); Marius Miknys (nr. 0794/2016); (*) (nr. 0795/2016); (*) (nr. 0796/2016); Maurice Weemhof (nr. 0797/2016); Leona Bashow (nr. 0798/2016); (*) (nr. 0799/2016); (*) (nr. 0800/2016); David Neville-Smith (nr. 0801/2016); Robert Wasteney (nr. 0802/2016); (*) (nr. 0803/2016); Michael Levey (nr. 0804/2016); John Vannuffel (nr. 0805/2016); Justin Washtell (nr. 0806/2016); (*) (nr. 0807/2016); Denis Hicks (nr. 0808/2016); Shavasti Bebeagua (nr. 0809/2016); (*) (nr. 0810/2016); (*) (nr. 0811/2016); (*) (nr. 0812/2016); Howard Clapp (nr. 0813/2016); Phil McNally (nr. 0814/2016); Simon Collcutt (nr. 0815/2016); Ashley Kovas (nr. 0816/2016); (*) (nr. 0817/2016); (*) (nr. 0818/2016); (*) (nr. 0819/2016); Tristan Coleshaw (nr. 0820/2016); (*) (nr. 0821/2016); Marion Meslin (nr. 0822/2016); (*) (nr. 0823/2016); Luis Pombo (nr. 0824/2016); Emma Wood (nr. 0825/2016); Gail Thomas (nr. 0826/2016); Rodney Harward (nr. 0827/2016); Thomas Attah (nr. 0828/2016); James Leigh (nr. 0829/2016); Stefan Hofbauer (nr. 0830/2016); Leonard Stephenson (nr. 0831/2016); Anthony Melia (nr. 0832/2016); (*) (nr. 0833/2016); (*) (nr. 0834/2016); Nicholas Parkin (nr. 0835/2016); Alison Jenner (nr. 0836/2016); David Risley (nr. 0837/2016); Philip Adams (nr. 0838/2016); Robin Fenwick (nr. 0839/2016); Paul Locker (nr. 0840/2016); Laurel Lindström (nr. 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (nr. 0842/2016); Derek Etherington (nr. 0843/2016); Duncan Parker (nr. 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (nr. 0845/2016); Conrad Brunstrom (nr. 0846/2016); Alan Bretman (nr. 0847/2016); Dave Poole (nr. 0848/2016); (*) (nr. 0849/2016); (*) (nr. 0850/2016); (*) (nr. 0851/2016); Antonino Panebianco (nr. 0852/2016); (*) (nr. 0853/2016); (*) (nr. 0854/2016); (*) (nr. 0855/2016); (*) (nr. 0856/2016); Romina Afrasani (nr. 0857/2016); Oliver Busack (nr. 0858/2016); Oliver Busack (nr. 0859/2016); (*) (nr. 0860/2016); (*) (nr. 0861/2016); (*) (nr. 0862/2016); (*) (nr. 0863/2016); (*) (nr. 0864/2016); (*) (nr. 0865/2016); (*) (nr. 0866/2016); (*) (nr. 0867/2016); (*) (nr. 0868/2016); (*) (nr. 0869/2016); (*) (nr. 0870/2016); (*) (nr. 0871/2016); (*) (nr. 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (nr. 0873/2016); (*) (nr. 0874/2016); (*) (nr. 0875/2016); (*) (nr. 0876/2016); (*) (nr. 0877/2016); Michael Nosworthy (nr. 0878/2016); Sophie Leighton (nr. 0879/2016); (*) (nr. 0880/2016); (*) (nr. 0881/2016); (*) (nr. 0882/2016); Stefanos Giannaris (nr. 0883/2016); (*) (nr. 0884/2016); (*) (nr. 0885/2016); (*) (nr. 0886/2016); (*) (nr. 0887/2016); Elizabeth Alderson (nr. 0888/2016); Claudio Fiorentino (nr. 0889/2016); Gyenizse Sándor (nr. 0890/2016); Elisabeth De Wachter (nr. 0891/2016); (*) (nr. 0892/2016); (*) (nr. 0893/2016); Ion Avram (nr. 0894/2016); Diego Cominelli (nr. 0895/2016); (*) (nr. 0896/2016); Olga Chernikova (nr. 0897/2016); (*) (nr. 0898/2016); Anton Dmytriiev (nr. 0899/2016); (*) (nr. 0900/2016); (*) (nr. 0901/2016); (*) (nr. 0902/2016); (*) (nr. 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (nr. 0904/2016); Jutta Felgenträger (nr. 0905/2016); Andrea Chemello (nr. 0906/2016); Ottomar Kreye (nr. 0907/2016); Flavio Miccono (nr. 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (nr. 0909/2016); Fabio Pedersoli (nr. 0910/2016); Oliver Busack (nr. 0911/2016); (*) (nr. 0912/2016); (*) (nr. 0913/2016); Dietmar Zwerger (nr. 0914/2016); Andries Brits (nr. 0915/2016); (*) (nr. 0916/2016); Oliver Busack (nr. 0917/2016); (*) (nr. 0918/2016); Massimo Giacomini (nr. 0919/2016); (*) (nr. 0920/2016); (*) (nr. 0921/2016); Paul Spicker (nr. 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (nr. 0923/2016); (*) (nr. 0924/2016); (*) (nr. 0925/2016); (*) (nr. 0926/2016); Christopher Alberti (nr. 0927/2016); Matt Lewis-Garner (nr. 0928/2016); Claudine Parayre (nr. 0929/2016); David Hammerstein Mintz (nr. 0930/2016); (*) (nr. 0931/2016); Luca Lazzati (nr. 0932/2016); (*) (nr. 0933/2016); (*) (nr. 0934/2016); (*) (nr. 0935/2016); (*) (nr. 0936/2016); (*) (nr. 0937/2016); (*) (nr. 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (nr. 0939/2016); Salvatore Preti (nr. 0940/2016); (*) (nr. 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (nr. 0942/2016); Onur Dülger (nr. 0943/2016); (*) (nr. 0944/2016); Francesco Orbitello (nr. 0945/2016); Flavio Miccono (nr. 0946/2016); (*) (nr. 0947/2016); Alessandro Gasparin (nr. 0948/2016); (*) (nr. 0949/2016); Andrew Pawley (nr. 0950/2016); Alberto Ruiz González (nr. 0951/2016); Viv Brown (nr. 0952/2016); Theodora Georgaki (nr. 0953/2016); Paul McCann (nr. 0954/2016); Kristina Howells (nr. 0955/2016); (*) (nr. 0956/2016); (*) (nr. 0957/2016); (*) (nr. 0958/2016); Martín Eduardo Botero (nr. 0959/2016); Massimo D'Elia (nr. 0960/2016); (*) (nr. 0961/2016); (*) (nr. 0962/2016); Oliver Busack (nr. 0963/2016); Oliver Busack (nr. 0964/2016); (*) (nr. 0965/2016); (*) (nr. 0966/2016); (*) (nr. 0967/2016); (*) (nr. 0968/2016); (*) (nr. 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (nr. 0970/2016); (*) (nr. 0971/2016); (*) (nr. 0972/2016); (*) (nr. 0973/2016); (*) (nr. 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr. 0975/2016); (*) (nr. 0976/2016); (*) (nr. 0977/2016); Eva Dust (nr. 0978/2016); (*) (nr. 0979/2016); (*) (nr. 0980/2016); Luca Lazzati (nr. 0981/2016); Rosa Rita La Marca (nr. 0982/2016); (*) (nr. 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 0984/2016); Matthias Behnke (nr. 0985/2016); (*) (nr. 0986/2016); (*) (nr. 0987/2016); Gabriele Modeo (nr. 0988/2016); Oliver Busack (nr. 0989/2016); Oliver Busack (nr. 0990/2016); Oliver Busack (nr. 0991/2016); Oliver Busack (nr. 0992/2016); Oliver Busack (nr. 0993/2016); Oliver Busack (nr. 0994/2016); Oliver Busack (nr. 0995/2016); Oliver Busack (nr. 0996/2016); (*) (nr. 0997/2016); Andrew Hickmott (nr. 0998/2016); (*) (nr. 0999/2016); (*) (nr. 1000/2016); (*) (nr. 1001/2016); (*) (nr. 1002/2016); Heiki Lill (nr. 1003/2016); (*) (nr. 1004/2016); Sorayah Van Dorst (nr. 1005/2016); (*) (nr. 1006/2016); (*) (nr. 1007/2016); Oriol Ricart (nr. 1008/2016); Naheed Mushtaq (nr. 1009/2016); Jeremy Mesdouze (nr. 1010/2016); Giovanna Portulano (nr. 1011/2016); Oliver Busack (nr. 1012/2016); (*) (nr. 1013/2016); (*) (nr. 1014/2016); Linda Roland-Danil (nr. 1015/2016); Giulia Robol (nr. 1016/2016).

Petiția nr. 0791/2016 a fost retrasă din registrul general în urma retragerii acestei petiții de către petiționar după înregistrarea sa.

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 14 septembrie 2016, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


5. Sistemele de venit minim în UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000087/2016) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Sistemele de venit minim în Uniunea Europeană (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel a dezvoltat întrebarea.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Heinz K. Becker, în numele Grupului PPE, Sergio Gutiérrez Prieto, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc și Jérôme Lavrilleux.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza și Michaela Šojdrová.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.


6. Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (dezbatere)

Raport referitor la aplicarea Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă („Directiva privind egalitatea de tratament”) [2015/2116(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei)

Au intervenit: Helga Stevens (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Michaela Šojdrová (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), David Casa, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Ulrike Trebesius, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom și Jana Žitňanská.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor și Rosa Estaràs Ferragut.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Renate Weber.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.13 al PV din 15.9.2016.


7. Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (dezbatere)

Raport referitor la activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 [2015/2284(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin și-a prezentat raportul.

A intervenit Jean-Paul Denanot (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Agnes Jongerius (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Marco Valli (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Tamás Deutsch (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Vilija Blinkevičiūtė (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Csaba Sógor, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, Tim Aker, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, David Casa, Marita Ulvskog și Anneli Jäätteenmäki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias și Romana Tomc.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Marian Harkin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.14 al PV din 15.9.2016


8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 6 al PV din 14.9.2016.)


8.1. Filipine

Propuneri de rezoluții B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 și B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Neena Gill), Pier Antonio Panzeri și Miguel Urbán Crespo au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Csaba Sógor, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk și Luke Ming Flanagan.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.2 al PV din 15.9.2016.


8.2. Somalia

Propuneri de rezoluții B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 și B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri și Lola Sánchez Caldentey au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, și Francisco Assis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil și Notis Marias.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 15.9.2016.


8.3. Zimbabwe

Propuneri de rezoluții B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 și B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, și Monica Macovei.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil și Nicola Caputo.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.4 al PV din 15.9.2016.

(Ședința, suspendată la 11.55 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte


9. Componența Parlamentului

Timothy Kirkhope și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 6 octombrie 2016.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.


10. Modificarea ordinii de zi

Președintele a comunicat că, în conformitate cu anexa XVI la Regulamentul de procedură, Conferința președinților a declarat închisă audierea comisarului desemnat, Sir Julian King, și a hotărât să supună votului în plen candidatura sa.

În conformitate cu articolul 152 alineatul 2 din Regulamentul de procedură, Președintele a propus înscrierea la votarea de astăzi a votului privind propunerea de numire a lui Sir Julian King.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această propunere.

Ordinea de zi a fost astfel modificată.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Numirea unui membru al Comisiei Europene – Sir Julian King (vot)

Propunere de decizie a Parlamentului European din 15 septembrie 2016 privind aprobarea numirii lui Sir Julian King în calitate de membru al Comisiei (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 la PV din 15.9.2016)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0348)

Președintele l-a felicitat pe Sir Julian King pentru numirea sa.

A intervenit Dominique Martin.


11.2. Filipine (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 și B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0990/2016

(care înlocuiește B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 și B8-1008/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas și Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli șiși Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somalia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 și B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0989/2016

(care înlocuiește B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 și B8-1003/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić și Notis Marias, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic și Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0350)

(Propunerea de rezoluție B8-1007/2016 a devenit caducă.)


11.4. Zimbabwe (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 și B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0995/2016

(care înlocuiește B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 și B8-1010/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas și Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky și Barbara Kappel, în numele Grupului ENF.

Adoptat (P8_TA(2016)0351)

(Propunerea de rezoluție B8-1009/2016 a devenit caducă.)

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă


11.5. Documentul european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un document european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0352)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0352)


11.6. Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (raportor) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond pentru a trece direct la negocierile interinstituționale în temeiul mandatului adoptat.

Intervenții

Ernest Urtasun a prezentat un amendament oral la articolul 36 alineatul (2) după punctul (c), care nu a fost reținut, întrucât peste 40 de deputați s-au opus examinării sale.


11.7. Azil: măsuri provizorii în beneficiul Italiei și al Greciei * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0354)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0354)


11.8. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0355)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0355)


11.9. Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (vot)

Propunere de rezoluție B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0356)


11.10. Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale [2016/2010(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0357)


11.11. Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital (vot)

Raport referitor la accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital [2016/2032(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0358)


11.12. Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor (vot)

Raport referitor la modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) [2015/2320(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0359)

Intervenții

Zdzisław Krasnodębski (raportor) a prezentat un amendament oral la punctul 18. Amendamentul oral a fost reținut.


11.13. Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (vot)

Raport referitor la aplicarea Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă („Directiva privind egalitatea de tratament”) [2015/2116(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0360)


11.14. Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (vot)

Raport referitor la activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 [2015/2284(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0361)


12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr și Seán Kelly

Raport Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr și Stanislav Polčák

Raport Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin și Jiří Pospíšil

Raport Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Raport Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Raport Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor și Danuta Jazłowiecka

Raport Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Raport Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka și Seán Kelly.


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.05, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

14. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


15. Interpretarea Regulamentului de procedură

Interpretarea articolului 61 alineatul 2 din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 8 al PV din 14.9.2016).

Având în vedere că nu a facut obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputați, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, această interpretare este considerată adoptată (P8_TA(2016)0362).


16. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președinta a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce privește atribuirea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

retrimis fond: TRAN

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

retrimis fond: IMCO

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

retrimis fond: AGRI

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

retrimis fond: TRAN

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 16 septembrie 2016.

°
° ° °

Intervine Dominique Bilde pentru chestiuni de ordin personal, în urma intervenției lui Jérôme Lavrilleux din timpul dezbaterii din această dimineață referitoare la Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (a se vedea punctul 6 al PV din 15.9.2016)


17. Aranjarea meciurilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000102/2016) adresată de Silvia Costa Comisiei: Aranjarea meciurilor (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa a dezvoltat întrebarea.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Yana Toom, în numele Grupului ALDE, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins și Angel Dzhambazki.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson și Ruža Tomašić.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Karol Karski.

Tibor Navracsics (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 07/07/2016)

DEVE

- Inițiativă emblematică a UE în sectorul textil (2016/2140(INI))
(aviz: EMPL, INTA)

- Creșterea eficienței cooperării pentru dezvoltare (2016/2139(INI))
(aviz: CONT)

ITRE

- Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 în vederea evaluării la jumătatea perioadei a acestuia și propunerea privind cel de-al nouălea program-cadru (2016/2147(INI))
(aviz: FEMM, BUDG, REGI)

- O inițiativă europeană în materie de cloud computing (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(aviz: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

REGI

- Investiții în locuri de muncă și în creștere - Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene: o evaluare a raportului în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul privind dispozițiile comune (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(aviz: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

AGRI

- Situația concentrării terenurilor agricole în UE: modalități de facilitare a accesului agricultorilor la terenuri (2016/2141(INI))

AGRI, FEMM

- Femeile și rolul lor în zonele rurale (2016/2204(INI))

CULT

- O abrodare integrată a politicii în domeniul sportului: bună guvernanță, accesibilitate și integritate (2016/2143(INI))

- Învățământul universitar complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (2016/2142(INI))
(aviz: EMPL)

AFCO

- Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la parlamentele naționale (2016/2149(INI))
(aviz: EMPL, JURI)

FEMM

- Fonduri europene pentru egalitatea de gen (2016/2144(INI))
(aviz: EMPL, BUDG, CONT)

PETI

- Raportul anual referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 (2016/2146(INI))
(aviz: EMPL)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 08/09/2016)

AFET

- Condiția de apatrid în Asia de Sud și de Sud-Est (2016/2220(INI))

- Raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință 2015 (2016/2219(INI))
(aviz: FEMM, DEVE)

AFET, ENVI

- O politică integrată a Uniunii Europene pentru zona arctică (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(aviz: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

EMPL

- Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (2016/2221(INI))
(aviz: FEMM, AGRI)

ENVI

- Inițiativa din domeniul utilizării eficiente a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (2016/2223(INI))
(aviz: AGRI)

- Uleiul de palmier și tăierea pădurilor tropicale (2016/2222(INI))
(aviz: AGRI, INTA)

JURI

- Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și organismelor publice (2016/2224(INI))
(aviz: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

LIBE

- Implicațiile tehnologiilor de lucru cu volume mari de date („Big Data”) asupra drepturilor fundamentale; protecția vieții private, protecția datelor, nediscriminarea, securitatea și asigurarea respectării legii (2016/2225(INI))
(aviz: ITRE)

PETI

- Raport privind raportul anual referitor la activitatea Ombudsmanului European din 2015 (2016/2150(INI))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

- Interpretarea și punerea în aplicare a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (2016/2018(INI))
retrimis fond: JURI, AFCO
aviz: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2016/2100(INI))
retrimis fond: ECON
aviz: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
retrimis fond: CULT
aviz: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Opțiunile UE pentru a îmbunătăți accesul la medicamente (2016/2057(INI))
retrimis fond: ENVI
aviz: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Regulamentul privind mercurul și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, JURI, INTA, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Normele de drept civil privind robotica (2015/2103(INL))
retrimis fond: JURI
aviz: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Un pilon european al drepturilor sociale (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
retrimis fond: EMPL
aviz: FEMM, ECON

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 iulie 2016)

DEVE

- Inițiativă emblematică a UE în sectorul textil (2016/2140(INI))
(aviz: EMPL, INTA)

REGI

- Investiții în locuri de muncă și în creștere - Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene: o evaluare a raportului în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul privind dispozițiile comune (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(aviz: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8 septembrie 2016)

TRAN

- Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(aviz: JURI, IMCO, EMPL)

JURI

- Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și organismelor publice (2016/2224(INI))
(aviz: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 iulie 2016 și 8 septembrie 2016)

JURI

- Normele de drept civil privind robotica (2015/2103(INL))
(aviz: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 iulie 2016)

- Femeile și rolul lor în zonele rurale (2016/2204(INI))
AGRI, FEMM

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8 septembrie 2016)

- O politică integrată a Uniunii Europene pentru zona arctică (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
comisii: AFET, ENVI
(aviz: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)


Modificare de titluri

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 7 iulie 2016)

TRAN

- Noul titlu al raportului din proprie inițiativă (2015/2350(INI)): „Valorificarea potențialului transportului naval de pasageri”

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8 septembrie 2016)

AFET, DEVE

- Noul titlu al raportului din proprie inițiativă (2015/2342(INI)): „Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: Rolul acțiunii externe a UE”

Modificări la „Regulamentul de procedură al Parlamentului”

AFCO

- Revizuire generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului (2016/2114(REG))

(aviz: BUDG, JURI, CONT)


19. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


20. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 3 și 6 octombrie 2016.


21. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Anexa 1 - Numirea unui membru al Comisiei Europene - Sir Julian King (Regatul Unit)

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate