Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 3 oktober 2016 - Strasbourg

6. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Angelo Ciocca med verkan från den 7 juli 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy