Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Страсбург

7. Искане за снемане на имунитет

Унгарските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Béla Kovács във връзка с образуването на наказателно производство срещу него от Централното разузнавателно бюро на главния прокурор на Унгария.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.

Правна информация - Политика за поверителност