Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg

7. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Hongaarse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács ingediend in het kader van een strafrechtelijke procedure die tegen hem is ingesteld door het Bureau van de hoofdofficier van justitie van Hongarije.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Juridische mededeling - Privacybeleid