Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 3 oktober 2016 - Strasbourg

7. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga ungerska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Béla Kovács inom ramen för ett brottmålsförfarande som inletts av allmänna åklagarens centrala utredningsenhet i Ungern.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy