Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Страсбург

8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите ALDE и ENF следните искания за назначаване:

комисия IMCO: Catherine Bearder на мястото на Antanas Guoga

комисия FEMM: Antanas Guoga на мястото на Catherine Bearder

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Angelo Ciocca

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност