Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg

8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ALDE-Fractie en de ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie IMCO: Catherine Bearder in de plaats van Antanas Guoga

Commissie FEMM: Antanas Guoga in de plaats van Catherine Bearder

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Angelo Ciocca

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid