Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. října 2016 - Štrasburk

9. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA(2014)0273(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2014 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - výbor ENVI;

- oprava P7_TA(2013)0115(COR03) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2013 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - výbor ECON.

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.

Právní upozornění - Ochrana soukromí