Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 3. listopada 2016. - Strasbourg

9. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Nadležni odbori dostavili su sljedeće ispravke tekstova koje je Europski parlament usvojio:

- Ispravak P7_TA(2014)0273(COR01) Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamente i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ (SL L 158 od 27.5.2014, str. 1) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 2. travnja 2014. radi donošenja gore navedene Uredbe P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - Odbor ENVI;

- Ispravak P7_TA(2013)0115(COR03) Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamente i Vijeća od. 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176 od 27.6.2013, str. 1) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2013. radi donošenja gore navedene Uredbe P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - Odbor ECON.

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici Europarl.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne zatraže glasovanje o ispravcima.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti