Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 3., Hétfő - Strasbourg

9. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés P7_TA(2014)0273(COR01) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 158., 2014.5.27., 1. o.) (az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 2-án került elfogadásra a fenti rendelet elfogadására tekintettel P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - ENVI bizottság;

- Helyesbítés P7_TA(2013)0115(COR03) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.) (az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. április 16-án került elfogadásra az említett rendelet elfogadására tekintettel P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - ECON bizottság.

A helyesbítések az Europarl oldalon érhetők el.

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat