Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 octombrie 2016 - Strasbourg

9. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

- Rectificarea P7_TA(2014)0273(COR01) la Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (JO L 158, 27.5.2014, p. 1) (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 aprilie 2014 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - ENVI;

- Rectificarea P7_TA(2013)0115(COR03) la Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1) (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - ECON.

Rectificările sunt disponibile pe site-ul Europarl.

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în următoarele 24 de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea lor la vot.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate