Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. října 2016 - Štrasburk

10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000092/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Další kroky k dosažení globálních cílů a závazky EU ohledně výživy a zajištění potravin na celém světě (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016), kterou pokládají Giovanni La Via za výbor ENVI, Peter Liese za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, a Marco Affronte za skupinu EFDD Radě: Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016), kterou pokládají Giovanni La Via za výbor ENVI, Peter Liese za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, a Marco Affronte za skupinu EFDD Komisi: Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Giovanni La Via za výbor ENVI, Bernd Lange za výbor INTA, Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI a Jerzy Buzek za výbor ITRE Komisi: Boj proti nezákonné těžbě dřeva, odlesňování a degradaci lesů - akční program EU (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).

Právní upozornění - Ochrana soukromí