Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 3. oktober 2016 - Strasbourg

10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000092/2016) af Claude Moraes for LIBE til Rådet: Den europæiske anklagemyndighed og Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016) af Claude Moraes for LIBE til Kommissionen: Den europæiske anklagemyndighed og Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016) af Linda McAvan for DEVE til Kommissionen: De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og EU's forpligtelser i forbindelse hermed (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016) af Giovanni La Via for ENVI, Peter Liese for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen og Marco Affronte for EFDD-Gruppen til Rådet: FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016) af Giovanni La Via for ENVI, Peter Liese for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen og Marco Affronte for EFDD-Gruppen til Kommissionen: FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016) af Linda McAvan for DEVE, Giovanni La Via for ENVI, Bernd Lange for INTA, Czesław Adam Siekierski for AGRI og Jerzy Buzek for ITRE til Kommissionen: Bekæmpelse af ulovlig skovhugst, skovrydning og skovforringelse - en EU-handlingsdagsorden (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016) af Roberto Gualtieri for ECON til Kommissionen: International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik