Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 3. listopada 2016. - Strasbourg

10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000092/2016) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Ured europskog javnog tužitelja i Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Ured europskog javnog tužitelja i Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Sljedeći koraci za ostvarivanje globalnih ciljeva i obveza EU-a povezanih s prehranom i sigurnošću opskrbe hranom u svijetu (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016) koje su postavili Giovanni La Via, u ime Odbora ENVI, Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Vijeću: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2016. u Marakešu, Maroko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016) koje su postavili Giovanni La Via, u ime Odbora ENVI, Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2016. u Marakešu, Maroko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016) koje su postavili Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Giovanni La Via, u ime Odbora ENVI, Bernd Lange, u ime Odbora INTA, Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, i Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Rješavanje problema nezakonite sječe, deforestacije i degradacije šuma - program djelovanja EU-a (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016) koje je postavio Roberto Gualtieri, u ime Odbora ECON, Komisiji: Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti