Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. októbra 2016 - Štrasburg

10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000092/2016), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Európska prokuratúra a Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Európska prokuratúra a Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016), ktorú položili Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, Peter Liese v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Marco Affronte v mene skupiny EFDD, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016), ktorú položili Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, Peter Liese v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Marco Affronte v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016), ktorú položili Linda McAvan, v mene výboru DEVE, Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, Bernd Lange, v mene výboru INTA, Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, a Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Boj proti nezákonnej ťažbe dreva, odlesňovaniu a degradácii lesov - akčný program EÚ (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016), ktorú položil Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia