Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 3. oktoober 2016 - Strasbourg

12. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2016. aasta oktoobri I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 589.867/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

°
° ° °

Sõna võtsid Cécile Kashetu Kyenge (Lampedusa lähistel merehätta sattunud migrantide ja neid abistanud inimeste kohta) ja Cornelia Ernst.

°
° ° °

Esmaspäev

President tegi fraktsioonide nõusolekul ettepaneku lükata Thomasi raporti tutvustamine kalanduskontrolli ühtlustamise kohta Euroopas (A8-0234/2016) (PDOJ punkt 26) edasi oktoobri II osaistungjärgule.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Teisipäev

Hääletusnimekirja lisatakse La Via soovitus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, kui see esmaspäeval ENVI-komisjonis vastu võetakse.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

President tuletas meelde, et La Via soovituse hääletamisel viibib kohal ÜRO peasekretär Ban Ki-moon, kes võtab täiskogu ees kell 12.00 lühidalt sõna. Seejärel on sõnajärg fraktsioonide käes.

Ettepaneku vastuvõtmise korral allkirjastatakse kaaskiri nõukogule Ban Ki-mooni, Jean-Claude Junckeri (komisjoni president), Miguel Arias Cañete (komisjoni liige), Karmenu Vella (komisjoni liige), nõukogu eesistuja ning Prantsusmaa keskkonnaministri ja COP 21 eesistuja Ségolène Royali juuresolekul.

Kolmapäev

Fraktsioon ECR soovis jätta päevakorrast välja pärastlõunase istungi neljanda punkti (PDOJ punkt 86), st arutelu komisjoni avalduse kohta, milles käsitletakse naiste õigusi Poolas.

Sõna võtsid Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, kes taotlust põhjendas, Jadwiga Wiśniewska, kes ettepanekut toetas, ja Malin Björk, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Arutelu naiste õiguste kohta Poolas jäi seega päevakorda.

Sõna võtsid Marek Jurek ja Anna Elżbieta Fotyga.

Fraktsioon GUE/NGL soovis lisada päevakorda pärastlõunase istungi viiendaks punktiks (pärast arutelu naiste õiguste kohta Poolas) komisjoni avalduse olukorra kohta Ungaris, pidades silmas rahvahääletuse kampaaniat ning varjupaika käsitlevate ELi ja rahvusvaheliste õigusaktide aspekte.

Sõna võtsid Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, Philippe Lamberts, kes ettepanekut toetas, ja Enrique Guerrero Salom, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelise hääletuse tulemuste põhjal (101 poolt, 181 vastu, 11 erapooletut) tagasi.

Neljapäev

Neljapäeva kohta muudatusettepanekuid ei esitatud.

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika