Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 octombrie 2016 - Strasbourg

12. Ordinea lucrărilor
Stenograma

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din octobre I 2016 (PE 589.867/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

°
° ° °

Au intervenit: Cécile Kashetu Kyenge, cu privire la soarta migranților naufragiați în largul insulei Lampedusa și a persoanelor care le-au venit în ajutor, și Cornelia Ernst.

°
° ° °

Luni

De acord cu grupurile politice, Președintele a propus ca scurta prezentare a raportului Thomas privind Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa (A8-0234/2016) (punctul 26 din PDOZ) să fie amânată pentru perioada de sesiune octombrie II.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la această propunere.

Marți

Cu condiția adoptării sale astăzi de către ENVI, recomandarea La Via privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice va fi înscris la votare.

Parlamentul a aprobat această propunere.

Președintele a reamintit că Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, va fi prezent la votarea recomandării La Via. El se va adresa plenului într-o scurtă alocuțiune la ora 12.00, după care grupurile politice vor avea cuvântul.

În cazul unui vot pozitiv, scrisoarea prin care va fi transmis Consiliului va fi semnată în prezența lui Ban Ki-moon, de Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei), de Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei), de Karmenu Vella (membru al Comisiei), de Președintele în exercițiu al Consiliului și de Ségolène Royal, ministrul francez al Mediului și președintă a COP 21.

Miercuri

Cererea grupului ECR de a retrage de pe ordinea de zi dezbaterea privind declarația Comisiei cu privire la drepturile femeilor în Polonia (punctul 86 din PDOZ), prevăzută ca al patrulea punct al după-amiezei.

Au intervenit: Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea, Jadwiga Wiśniewska, pentru cerere, și Malin Björk, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

Dezbaterea privind drepturile omului în Polonia este, prin urmare, menținută.

Au intervenit: Marek Jurek și Anna Elżbieta Fotyga.

Cererea grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Comisiei privind situația din Ungaria: campania pentru referendum și aspecte ale legislației europene și internaționale în materie de azil, ca al cincilea punct al după-amiezei, după dezbaterea privind drepturile femeilor în Polonia.

Au intervenit: Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, Philippe Lamberts, pentru cerere, și Enrique Guerrero Salom, împotriva cererii.

Prin VN (101 pentru, 181 contra, 11 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

Nu a fost propusă nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate