Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. října 2016 - Štrasburk

13. Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 (rozprava)
CRE

Zpráva o budoucnosti vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 [2016/2053(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Norbert Neuser uvedl zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Javier Couso Permuy (navrhovatel výboru AFET), Jude Kirton-Darling (navrhovatelka výboru INTA), Eider Gardiazabal Rubial (navrhovatelka výboru BUDG), Maurice Ponga za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Morten Messerschmidt za skupinu ECR, Paavo Väyrynen za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi a György Hölvényi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou a Adam Szejnfeld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Julie Ward.

Vystoupili: Neven Mimica a Norbert Neuser.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 4.10.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí