Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 3. oktoober 2016 - Strasbourg

13. AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport AKV-ELi suhete tuleviku kohta pärast 2020. aastat [2016/2053(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Norbert Neuser tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Javier Couso Permuy (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Jude Kirton-Darling (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Maurice Ponga fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Morten Messerschmidt fraktsiooni ECR nimel, Paavo Väyrynen fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi ja György Hölvényi.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou ja Adam Szejnfeld.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Julie Ward.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Norbert Neuser.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2016 protokollipunkt 7.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika