Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 3. listopada 2016. - Strasbourg

13. Budućnost odnosa između AKP-a i EU-a nakon 2020. (rasprava)
CRE

Izvješće o budućnosti odnosa između AKP-a i EU-a nakon 2020. [2016/2053(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Norbert Neuser predstavio je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Javier Couso Permuy (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Jude Kirton-Darling (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Eider Gardiazabal Rubial (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Maurice Ponga, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Morten Messerschmidt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Paavo Väyrynen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi i György Hölvényi.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou i Adam Szejnfeld.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Julie Ward.

Govorili su: Neven Mimica i Norbert Neuser.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 4.10.2016..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti