Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg

13. De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (debat)
CRE

Verslag over de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 [2016/2053(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Norbert Neuser leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Javier Couso Permuy (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Jude Kirton-Darling (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Maurice Ponga, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de ECR-Fractie, Paavo Väyrynen, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi en György Hölvényi.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou en Adam Szejnfeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Norbert Neuser.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 4.10.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid