Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 października 2016 r. - Strasburg

13. Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020 (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie przyszłych stosunków AKP–UE po roku 2020 [2016/2053(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Norbert Neuser przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali: Javier Couso Permuy (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Jude Kirton-Darling (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Maurice Ponga w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Morten Messerschmidt w imieniu grupy ECR, Paavo Väyrynen w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi i György Hölvényi.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Julie Ward.

Głos zabrali: Neven Mimica i Norbert Neuser.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 4.10.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności