Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 octombrie 2016 - Strasbourg

13. Viitorul relațiilor ACP-UE după 2020 (dezbatere)
CRE

Raport referitor la viitorul relațiilor ACP-UE după 2020 [2016/2053(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Norbert Neuser și-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit: Javier Couso Permuy (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Jude Kirton-Darling (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Eider Gardiazabal Rubial (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Maurice Ponga, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Morten Messerschmidt, în numele Grupului ECR, Paavo Väyrynen, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi și György Hölvényi.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou și Adam Szejnfeld.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Julie Ward.

Au intervenit: Neven Mimica și Norbert Neuser.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 4.10.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate