Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. októbra 2016 - Štrasburg

13. Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o budúcnosti vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 [2016/2053(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Norbert Neuser uviedol správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Javier Couso Permuy (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Jude Kirton-Darling ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Maurice Ponga v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Morten Messerschmidt v mene skupiny ECR, Paavo Väyrynen v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi a György Hölvényi.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou a Adam Szejnfeld.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Julie Ward.

Vystúpili: Neven Mimica a Norbert Neuser.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 4.10.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia