Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 3. října 2016 - Štrasburk

14. Přístup syrských dětí v Libanonu ke vzdělání (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Přístup syrských dětí v Libanonu ke vzdělání (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Norbert Neuser za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida a Caterina Chinnici.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios a Silvia Costa.

Vystoupila Elly Schlein.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí