Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg

14. Toegang tot onderwijs voor Syrische kinderen in Libanon (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Toegang tot onderwijs voor Syrische kinderen in Libanon (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida en Caterina Chinnici.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios en Silvia Costa.

Het woord wordt gevoerd door Elly Schlein.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid