Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 października 2016 r. - Strasburg

14. Dostęp syryjskich dzieci do edukacji w Libanie (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Dostęp syryjskich dzieci do edukacji w Libanie (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida i Caterina Chinnici.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios i Silvia Costa.

Głos zabrała Elly Schlein.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności