Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2705(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000099/2016 (B8-0717/2016)

Разисквания :

PV 03/10/2016 - 15
CRE 03/10/2016 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Страсбург

15. Глобални цели и ангажименти на ЕС в областта на изхранването и продоволствената сигурност по света (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000099/2016), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и на ангажиментите на ЕС в областта на изхранването и продоволствената сигурност по света (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Enrique Guerrero Salom разви въпроса.

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein и Julie Ward.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Franc Bogovič.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, João Ferreira и Seán Kelly.

Изказа се Neven Mimica.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта на изхранването и продоволствената сигурност по света (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 5.10.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност