Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2705(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000099/2016 (B8-0717/2016)

Keskustelut :

PV 03/10/2016 - 15
CRE 03/10/2016 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 3. lokakuuta 2016 - Strasbourg

15. Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000099/2016) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016)

Enrique Guerrero Salom esitteli kysymyksen.

Neven Mimica (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Eleni Theocharous ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein ja Julie Ward.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, João Ferreira ja Seán Kelly.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin sitoumusten saavuttamisen edellyttämistä seuraavista toimista (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.10.2016, kohta 8.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö