Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2705(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000099/2016 (B8-0717/2016)

Debatten :

PV 03/10/2016 - 15
CRE 03/10/2016 - 15

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg

15. Mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000099/2016) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Enrique Guerrero Salom licht de vraag toe.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, João Ferreira en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, over de volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 5.10.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid