Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2705(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000099/2016 (B8-0717/2016)

Rozpravy :

PV 03/10/2016 - 15
CRE 03/10/2016 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 3. októbra 2016 - Štrasburg

15. Globálne ciele a záväzky EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000099/2016), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Enrique Guerrero Salom rozvinul otázku.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Eleni Theocharous v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Franc Bogovič.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, João Ferreira a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Linda McAvan, v mene výboru DEVE, o ďalších krokoch zameraných na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 5.10.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia