Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2705(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000099/2016 (B8-0717/2016)

Debatter :

PV 03/10/2016 - 15
CRE 03/10/2016 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 3 oktober 2016 - Strasbourg

15. Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000099/2016) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Nästa steg mot uppfyllandet av globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning i världen (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Enrique Guerrero Salom utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, João Ferreira och Seán Kelly.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om nästa steg mot uppfyllandet av globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning i världen (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 5.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy