Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

16. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η σύσταση La Via, με θέμα τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, εγκρίθηκε από την επιτροπή ENVI. Προτείνει ως εκ τούτου την εγγραφή της στην ώρα των ψηφοφοριών της αυριανής συνεδρίασης, της 4ης Οκτωβρίου 2016.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτή την πρόταση.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι, πριν την ψηφοφορία, θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου